Arbetsterapeuten-1-2021

38 Mathias Myrvik trivs i sin roll som arbetsterapeut, med uppdraget att ändra på synsättet inom LSS-omsorgen i Kumla. Han leder ett projekt som ska främja självständighet och delaktighet. FOTO: PAVEL KOUBEK MITT JOBB Mathias Myrvik Arbetar som: Arbetstera- peut och projektledare för ”Ett självständigt liv” i Kumla kommun. Examen: 2016 i Örebro universitet. Bor: Lite utanför Kumla med gravid fru och dotter. Efter jobbet: Styrketrä- ning. Byggt ett eget gym i garaget. I våras gjorde Kumla kommun om en stöd- assistenttjänst till en arbetsterapeuttjänst. Mathias Myrvik fick jobbet i augusti och är nu både arbetsterapeut och projektledare för att implementera metoden Ett själv- ständigt liv , ESL, inom LSS-omsorgen i kommunen. Vad är Ett självständigt liv? – Det är en metod för att ge brukarna stör- re möjligheter att lyckas och utvecklas. Hos oss handlar det framför allt om perso- ner med psykos, autism och lindrig intel- lektuell funktionsnedsättning. Cirka 50 medarbete från våra serviceboenden och delar av daglig verksamhet har utbildats inom ESL. Min roll är att leda arbetet med att implementera arbetssättet i verksam- heterna. Att en arbetsterapeut är projekt- ledare tycker jag är en självklarhet efter- som vi dagligen arbetar med att främja självständighet och delaktighet. Hur skiljer det sig från tidigare arbetssätt? – Traditionellt har det handlat mer om om- sorg. Det går lättare och smidigare om jag gör något åt personen, men då måste jag också göra det om och om igen. I dag lyfter både forskning och Socialstyrelsen att vi ska främja självständighet, eftersom det stärker självkänslan, delaktighet och till- fredsställelse. Låt brukarna testa mer, vilka förmågor vill personen utveckla i sin var- dag? Allt utifrån deras nivå och ur deras perspektiv förstås. Vad gör du en vanlig dag? – Varje morgon läser jag journalerna och har kontakt med boenden. Men det finns inga vanliga dagar. Jag styr min tid själv. En del veckor träffar jag en hel del brukare, gör bedömningar och jobbar med persona- len på boendet, medan projektet tar upp mera tid andra veckor. Jag är även med i andra mindre projekt, olika resursteam och sitter i ledningsgruppen inom service- enheten. Så jag är helt enkelt i ständig rörelse och har ofta kontoret i ryggsäcken. Vad gillar du bäst med jobbet? – Variationen. Som projektledare har jag större möjligheter att påverka hela verk- samheten och kan attackera problem från flera håll. Det roligaste som arbetsterapeut är mötet med människor. Att jobba tillsam- mans mot mål som de tycker är viktiga. Och att sedan se dem lyckas är guld värt. Vad är mest utmanande? – Det svåra kan vara att få fram vad perso- nerna vill utveckla, vad är det som driver dem? Men omman hittar drivkraften kan det också ge sekundära effekter. Någon som får göra det den gillar kanske börjar sköta sin personliga hygien. Är du en stolt arbetsterapeut? – Ja absolut. Vi är bra på så himla mycket och så blir man ju bra på det man jobbar med. Jag kan ingenting om toasitsförhöj- ningar eller rullstolar, men när det kom- mer till kognition på olika sätt så är jag är bra. Det är klurigt – och det gillar jag! Pontus Wikholm Läs mer: ESL-manualen Steg för Steg , för psykiatrisk verksamhet inom landsting och kommun, finns att ladda ner gratis på: borellme.se . Hjälper andra att hjälpa sig själva

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=