Arbetsterapeuten-1-2023

14 HALLÅ DÄR! FOTO: MOSTPHOTOS Hur bemöter vi vuxna med IF? Personer med intellektuell funktionsnedsättning löper större risk än andra att drabbas av psykisk ohälsa. Det var temat då fem erkända forskare inom området från Sverige, Norge, Finland och Storbritannien samlades för ett seminarium ordnat av Myndigheten för delaktighet. En arbetsterapeut fanns bland föreläsarna: Sarah Wigham, seniorforskare vid Newcastle University. Se på mfd.se, sök på inspirerande filmer. väntesorg ... är ett av nyorden 2023: ”sorg inför annalkande förlust av en närstående.” Möjligt att dela dokumentation Från årsskiftet kan vårdgivare och socialtjänstens verksamheter, som gäller omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, under särskilda förutsättningar dela personuppgifter med varandra. Verksamheter som vill dela information behöver vara anslutna till ett system för sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. Mer på socialstyrelsen.se. Hot och våld på boenden Nära åtta av tio arbetsgivare gör inte tillräckligt för att förebygga hot och våld på jobbet, visar en rapport från Arbetsmiljöverket. Framför allt handlar det om brister i rutinerna att undersöka, riskbedöma och förebygga riskerna för hot och våld. Men det saknas också fungerande rutiner för vad medarbetare ska göra när en situation uppstår. Anställda inom omsorgen är särskilt utsatta. Arbetsmiljöverkets inspektioner vid HVB- och LSS-boenden visar att arbetsmiljöarbetet inte prioriteras tillräckligt för personalens säkerhet. Det finns också brister kring rapporteringen av de incidenter som inträffat. – Det kan bero på att det saknas rutiner, men det kan också vara att hot och våld blivit så vanligt att man inte längre rapporterar in det som sker, säger Eva Karsten, projektledare på Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Grattis, hur känns det? – Tack, det känns jätteroligt. Jag är väldigt glad för priset! Berätta om ditt arbete. – Jag har skrivit om hur tjänstemän i kommuner upplever arbetet med att främja delaktighet i fritidsaktiviteter för vuxna med funktionsnedsättning. Jag valde att lyfta blicken från individnivån och undersöka frågan på samhällsnivå. Vad kom du fram till? – Jag intervjuade tjänstemän i 15 olika kommuner – mindre, mellan och större – och kunde se att det tagits en massa häftiga initiativ kring frågan, men att det samtidigt finns en väldigt stor variation. Jag kunde också se att många upplevde en stor osäkerhet kring hur frågan ska hanteras, mycket på grund av att det saknas statlig styrning. Kommunerna måste jobba med tillgänglighet utifrån en mängd olika perspektiv och en slutsats var att det behöver finnas en balans mellan universell utformning och individuella lösningar för att kunna möta alla behov som finns. Såg du några brister i kommunernas arbete? – En av utmaningarna som tjänstemännen lyfte är att det är svårt att nå ut till målgruppen – att veta vilka de är och vad de behöver, för att kunna matcha rätt insatser med rätt målgrupp. Några goda exempel? – Absolut. Vissa kommuner har bland annat tillsatt ritningsgranskningsgrupper, med ett tydligt tillgänglighetsperspektiv. Andra har tagit extern hjälp och kartlagt hur tillgängligheten ser ut i kommunen och utifrån det kunnat prioritera. Ett annat exempel är att kartlägga vilka fritidsaktiviteter, både kopplat till kultur och idrott, som finns. Kommer du att forska vidare? – Det vet jag inte ännu. Men området är superintressant och jag märker att intresset är stort, inte bara inom arbetsterapi. Pontus Wikholm Läs Frida Henrikssons masteruppsats: ”Bortom fina ord, visioner och eldsjälar – en studie kring kommuners arbete med att främja delaktighet i fritidsaktiviteter för vuxna personer med funktionsnedsättning” på bit.ly/master-frida. FOTO: OLLE NILSSON FOTO: AV.SE ... arbetsterapeut Frida Henriksson, som vann 20000 kronor och Centrum för kommunstrategiska studiers pris Årets kommunuppsats för sin masteruppsats vid Linköpings universitet. Lyft för äldre på gymmet Äldre har lika god förmåga att bygga muskler som yngre, visar en avhandling från Gymnastik- och idrottshögskolan. Evidens för att det aldrig är för sent att börja lyfta skrot alltså. Mer på gih.se, sök på muskeltillväxt.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=