Arbetsterapeuten-1-2023

36 I FOKUS ”I den nära vården är arbetsterapeuter otroligt viktiga” I början av januari 2020 fick Eva-Lena Kallin sitt drömjobb som förändringsledare i Örebro kommunmed uppdraget att införa ett rehabiliterande arbetssätt. I nummer 3/20 av Arbetsterapeuten berättade hon ommålet att lyfta människors förmågor och stärka medborgarna att bli mer självständiga – och i förlängningen behöva mindre stödinsatser från kommunen. Men vad hände sen? – Vi var laddade för att dra i gång test- och utvecklingsfasen, men sen kom pandemin och stökade till det. Vi tänkte om, tänkte nytt och tänkte annorlunda. Vi var på plan A, sedan blev det plan B, C, D, E – ja nästan hela alfabetet eftersom restriktionerna hela tiden ändrades. Det blev svårt att få med sig sjuksköterskorna på tåget eftersom de fick ta ett stort ansvar för att hantera pandemin, även hemtjänsten hade av förklarliga skäl svårt att delta. Men det blev ändå en del digitala träffar med verksamheterna. Inspirerade av Eslövs kommun (se Arbetsterapeuten nr 7/19) testade man också att låta handläggare och arbetsterapeuter samarbeta inför biståndsbeslut, både för äldre och boendestöd. På äldresidan visade det sig att handläggarna kunde bevilja mindre hemtjänst när personerna fick arbetsterapeutiska insatser. Eva-Lena Kallin betonar att det är viktigt att kommunen inte går in och tar över för då riskerar människor att bli inlåsta i ett kontinuerligt behov av stöd. – Vi måste låta människor använda sina förmågor. Redan i dag har vi svårt att rekrytera personal – det är brist överallt. Då kan vi inte fortsätta göra sådant som invånarna kan göra själva, säger hon och lyfter fram att det också handlar om att involvera civilsamhället. Trots att pandemin satte käppar i hjulet slutrapporterade man testfasen i december 2021. – Vi fick en hel del resultat, men vi fick inte till något arbetssätt i praktiken. Däremot har vi lyckats fånga upp många saker som vi jobbar med nu. Test- och utvecklingsfasen visade på vikten av tvärprofessionellt samarbete, chefernas roll som förändringsledare och satte ljuset på att styr- och ersättningssystemmåste belöna ett rehabiliterande arbetssätt och skapa incitament för utförarna att minska stödbehovet. Under 2021 började också omställningen till nära vård ta form i Örebro. Örebro kommun ville införa ett rehabiliterande arbetssätt, men restriktionerna under pandemin sinkade processen. Men nu ska det bli verkstad av den nära vården, hoppas och tror processledaren och arbetsterapeuten Eva-Lena Kallin. Text: Katja Alexanderson ”Vi måste låta människor använda sina förmågor.” EVA-LENA KALLIN FOTO: KRISTER KALLIN

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=