Arbetsterapeuten-1-2023

6 Ökad risk för demens Äldre som drabbas av flera kardiometabola sjukdomar – som diabetes, hjärtsjukdom och stroke – löper en kraftigt ökad risk för demens och alzheimers, visar en tvillingstudie på Karolinska institutet. Studien visar även att samma gener kan ligga bakom risken för både kardiometabola sjukdomar och demens. Mer på ki.se, sök på kardiometabol. Barnkanal om vård 1177 för barn och unga. Så beskrivs den nya vårdsajten mediprep.se – med texter, filmer och poddar om sjukdomar och besvär. Innehållet är granskat av professioner inom barnhälsa och är skapat tillsammans med barn och ungdomar. På sajten finns konkreta exempel på hur undersökningar går till och berättelser från barn och ungdomar. Kolla in blodprovsfilmen. Arbetsterapeuter har en viktig roll att spela i den nära vården, och där kommer primärvården att vara navet. Men förbundets nya rapport Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård. En kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården visar att det finns utmaningar när det gäller arbetsterapeutens uppdrag inom såväl regional som kommunal primärvård. Bland annat har arbetsterapeuter i framför allt den kommunala primärvården bristande förutsättningar att arbeta evidensbaserat. Det visar sig också att många arbetsterapeuter saknar uppdragsbeskrivningar. – Rapporten är unik i sitt slag, men resultatet är tyvärr nedslående på många sätt. Den visar på brister inom såväl kommunal som regiondriven primärvård, men även att det finns omotiverade och oroande skillnader beroende på huvudman. Detta är utmaningar som vi – professioner, beslutsfattare, huvudmän och andra aktörer – inte kan blunda för, säger Ida Kåhlin, förbundsordförande. Rapporten bygger på en enkätundersökning som förbundet har gjort bland arbetsterapeuter som arbetar inom primärvården, både regiondriven och kommunal. Rapporten ger fördjupad kunskap om arbetsterapeuters förutsättningar att med kvalitet arbeta utifrån sin legitimation, kompetensbeskrivning och etiska kod oavsett huvudman. Katja Alexanderson Ladda ner rapporten på arbetsterapeuterna.se/ primvårdrapport Utmanande att omsätta OSA-föreskrifterna i praktiken OSA-föreskrifterna kom för sex år sedan. En utvärdering från Arbetsmiljöverket visar att de mottagits väl, men att det finns utmaningar med att omsätta dem till praktiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) infördes 2016. De sätter fokus på arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling. Syftet är att alla arbetsgivare ska ha kunskap att hantera och förebygga risker i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverkets utvärdering visar att mottagandet bland arbetsmarknadens parter är gott över lag, men att det finns utmaningar i hur föreskrifterna ska omsättas till praktiskt arbetsmiljöarbete. – Fysiska risker som går att ta på och kan ge direkta skador är lättare att bedöma än risker i organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som ger hälsoproblem över längre tid. Det här är en viktig jämställdhetsfråga som behöver belysas ännu mer, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande. Läs mer på av.se. ¶ Arbetsterapeuter inom primärvården, framför allt i kommunerna, har bristande förutsättningar att arbeta evidensbaserat. Det visar en ny rapport från Sveriges Arbetsterapeuter. FOTO: MOSTPHOTOS FOTON: MOSTPHOTOS Förbundets rapport visar att många arbetsterapeuter i primärvården saknar uppdragsbeskrivning. Arbetsterapi inom regional och kommunal primärvård En kartläggning av uppdrag och förutsättningar för arbetsterapeutiska insatser i den nära vården. Oroande skillnader i primärvården

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=