Arbetsterapeuten-2-2022

19 Kanske kan den eviga jakten på pinnar förklara att Carita Håkansson och hennes kollegors forskning visar att arbetsterapeuter inte skattar sin aktivitetsbalans högre än andra yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. – Det är lite dystert. Vi trodde att arbetsterapeuter tack vare sin kunskap skulle vara lite duktigare, men så var det inte. Arbetsterapeuter springer lika fort som alla andra. Hennes råd till arbetsterapeuter är att försöka stanna upp och reflektera och se över sina egna aktivitetsmönster. Trots det ser hon att arbetsterapeuter har en viktig roll att spela för att stötta människor till en bättre aktivitetsbalans, men framhåller aktivitetsbalansens subjektiva karaktär och understryker att det alltid är personen själv sommåste komma till insikt och vilja förändra sitt aktivitetsmönster. Nyckelorden är reflektion, medvetenhet och prioritering. – Vad kan jag ta bort? Vad vill jag lägga till? Vad är viktigast för mig? Hennes forskning visar att män ofta prioriterar arbete och tid för aktiviteter för sin egen skull, men kvinnor är ”duktigare” på att ta ett större ansvar, ta över och göra mer på alla livsområden – ofta oombett. Hon tror därför att kvinnor i större utsträckning behöver fundera på varför de gör vissa saker (som att packa gympapåsar, fixa matsäckar, köpa födelsedagspresenter, tömma diskmaskinen på jobbet och en himla massa annat) och se omnågon annan kan göra det i stället. – Vad kan du släppa som du inte måste kontrollera när du släppt det? Saker som kan göras på ett annat sätt än ditt? Avslutningsvis tycker Carita Håkansson att arbetsterapeutisk forskning har en viktig roll att spela på vägenmot ett mer hållbart arbetsliv. Här ser hon exempelvis kopplingenmellan arbetsförmåga och aktivitetsbalans som ett viktigt kunskapstillskott i arbetslinjens Sverige. Det flyttar fokus från sjukskrivningar till friskfaktorer. Och hon är hoppfull inför framtiden. – Den unga generationen kommer inte att finna sig i att arbetet tar så mycket tid och kraft. I alla fall inte hela livet. ¶ Occupational Balance Questionnaire Tillsammans med arbetsterapeutforskaren Petra Wagman, vid Jönköping University, har Carita Håkansson utvecklat OBQ11, Occupational Balance Questionnaire, som kan användas för att skatta aktivitetsbalans. Till hösten kommer instrumentet att ges ut av Sveriges Arbetsterapeuter. Carita Håkansson tror att OBQ11 blir ett bra tillskott i den arbetsterapeutiska verktygslådan för många arbetsterapeuter, och inte enbart för dem som jobbar med stressrelaterad ohälsa. Det är användbart för att kartlägga aktivitetsbalans och identifiera områden som behöver förändras i vardagen, oavsett vilka problem en person har. Det kan också användas för att utvärdera om en intervention har gett resultat.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=