Arbetsterapeuten-2-2022

28 TEMA: BALANS Orna Johansson arbetade inom förvaltningen när en organisationsförändring gjordes 2017. I samband med det beslutades att en rehabgrupp skulle riktas enbart mot särskilda boenden. Syftet var att utveckla och prioritera området. Själv var hon positivt inställd och hade stora förhoppningar om att samla en rehabgrupp som fokuserade på sköra äldre. Men när hon tittar i backspegeln tycker hon inte att det skett någon större utveckling, och att arbetsgivaren inte lyssnat på rehabgruppens önskemål. För egen del känner hon att det inte går att ge de äldre den säkerhet och trygghet de är berättigade till med befintliga resurser. – Vi upplevde att vi hade en jättebra sektionschef som tog tag i våra frågor, var transparent och lyfte våra synpunkter uppåt. Men ingenting hände. Den aktivitet och rehabilitering man vill ge de sköra äldre den sista tiden i livet är det vi kämpar för. Hon påtalar att de fackliga representanterna också har lyft problemen, och får medhåll av Moa. Det var även tufft för rehabgruppen när fyra av sektionscheferna slutade ungefär samtidigt i höstas, säger Orna. Orna Johansson önskar att det fanns tydligare riktlinjer för hur många patienter som är rimligt att ha ansvar för som arbetsterapeut, vilket saknas i dagsläget. Det innebär att hon ansvarat för fem boenden, på två av dessa har hon under ett års tid täckt för vakanser. Hon uppskattar att det handlar om rehabiliteringsansvar för ungefär 180–200 äldre vilket hon tycker är orimligt. Hon tillägger att både teamarbete med personal på boendena och informationsöverföringen blir lidande. Därtill upplever hon att det varit en tung period inom säbo generellt de senaste åren. Fokus har till stor del varit covid-19 vilket inneburit snabba vändningar och nya arbetsuppgifter, bland annat tillkom ansvar för korttidsplatser. Hon berättar att det enligt ledningen inte skulle behövas rehabinsatser för de patienter som fick korttidsplatser, men det visade sig inte stämma. – Givetvis kom även personer som behövde rehabilitering och träning, bland annat efter ortopediska skador. Hon tycker att processen var otydlig och ogenomtänkt och kunde hanterats på annat sätt av ledningen. Orna Johansson är orolig för den kompetens som försvunnit från enheten när många arbetsterapeuter med lång erfarenhet slutat, hon är en av dem och har 27 år i yrket. Men hon hoppas att högsta ledningen nu har förstått att trenden måste vändas, att de måste förhindra flykten från enheten och ta hand om de nya medarbetarna. – Det verkar som att cheferna tar till sig att det är en allvarlig situation. Därmed sagt är det mycket arbete kvar och det handlar om att ledningen måste axla den uppgiften. Essie Majkowitz är förbundsjurist på Sveriges Arbetsterapeuter och kretsansvarig för Skåne. I slutet av februari arrangerades ett digitalt lunchmöte där hon tillsammans med bland annat förbundsordförande Ida Kåhlin deltog. Björne Lantz, förbundets huvudskyddsombud i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade bjudit in nuvarande och tidigare anställda inom rehabenheten, både medlemmar och ickemedlemmar. Essie Majkowitz säger att det var ett möte som berörde emotionellt på flera sätt, där förbundets representanter fick ge stöd och bekräfta de känslor och upplevelser sommånga arbetsterapeuter burit på länge. – De tog upp brister som funnits under flera år och som staplats på varandra. Man kan ställa upp för varandra en kortare tid, men inte under flera år. Det är ohållbart. Det var också värdefullt att få en helhetsbild från så många ansikten. Att ta del av de upplevelserna och erfarenheterna är ovärderligt för oss som förbund. Essie Majkowitz framhåller dock att situationen inte är unik. Den här typen av ärenden förekommer alldeles för ofta, och är en effekt av en arbetsmiljösituation som tyvärr är vardag för många medlemmar. Att det lyfts i media är däremot mer ovanligt, men hon tycker att det är bra. – Jag har också förstått att de här problemen har funnits länge, men kommit till oss centralt först nu. Men nu har vi en plan. Förbundet har begärt in och har i mitten av mars fått ta del av arbetsgivarens skriftliga handlingsplan för arbetet framåt. Enligt handlingsplanen ska en uppdragsbeskrivning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter upprättas. Det ska göras en uppföljning av medarbetarenkäten. Det ska rekryteras ny personal och rehabgruppen utökas från 23,54 till 27,34 årsarbetare. En individuell introduktion till nya medarbetare ska uppMALMÖ kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=