Arbetsterapeuten-2-2022

6 Medlemmarna ännu nöjdare med förbundet Sveriges Arbetsterapeuter växer. En ny medlemsundersökning visar att förbundet gör rätt saker. – Medlemsantalet är stabilt och fortsätter öka. Förklaringen tror jag är att arbetsterapeuter ser värdet av det arbete som förbundet gör, såväl för den individuella medlemmen som för arbetsterapeuter som yrkeskår, säger förbundsdirektör Malin Nordstrand. I slutet av förra året genomförde Novus en medlemsundersökning åt förbundet. – Trots det fantastiska resultat vi hade vid mätningen för två år sedan har vi höjt vårt nöjdhetsindex med ytterligare en enhet, från 91 till 92 på en skala av 100. En stor bidragande orsak till detta är att medlemmarna tycker att prisvärdheten har ökat. Även andelen medlemmar som tycker att förbundets anseende är gott har ökat kraftigt – till 72 procent (2015 var motsvarande siffra 48 procent). Vad händer nu? – Nu fördjupar vi oss i resultatet och tittar på hur vi kan erbjuda ännu bättre verksamhet för våra medlemmar, säger Malin Nordstrand. ¶ FOTO: MOSTPHOTOS Den svenska fackföreningsrörelsen har gemensamt fördömt Rysslands invasion av Ukraina. I ett uttalande slår LO, TCO och Saco fast att Ryssland startar ett krig i strid med FN:s och världssamfundets rättsliga principer. Vidare skriver de: ”Vi är också starkt kritiska till den ryska regeringens förtryck och förföljelse av oppositionella personer och grupper, däribland fackligt aktiva i Ryssland men också i Ukraina och Belarus. Vi håller Ryssland ensamt ansvarigt för den förödelse och det lidande det ukrainska folket nu kommer att få utstå.” Sacos styrelse har även träffat Ukrainas ambassadör i Sverige och uttryckt sitt stöd. På invasionens första dag tog Sveriges ArbetsI mitten av mars beslutade riksdagen att uppmana regeringen att vidta de åtgärder som krävs för att kunna utarbeta nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. – Det är oerhört glädjande att riksdagen ser behovet av nationella riktlinjer. Det är en milstolpe i arbetet för en jämlik rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsförsörjning. Förbundet har drivit den här frågan länge så det känns fantastiskt att det finns ett brett stöd i riksdagen, säger Sveriges Arbetsterapeuters förbundsordförande Ida Kåhlin. I dag är det allt annat än jämlikt mellan landets olika delar, både vad gäller tillgången till arbetsterapeuter och förskrivning av hjälpmedel. – I Östergötland finns det 145 arbetsterapeuter per 100 000 invånare medan motsvarande siffra i Uppsala endast är 70 stycken. Jag kan inte se att demografiska faktorer skulle kunna ligga bakom det stora gapet, utan det handlar om olika prioriteringar. Ida Kåhlin hoppas att riksdagens tillkännagivande sätter fart på arbetet med att ta fram nationella riktlinjer. – Sveriges Arbetsterapeuter ser fram emot att få bistå med vår expertkunskap på området för att riktlinjerna snarast möjligt ska bli verklighet. Jämlik rehabilitering kan inte vänta längre, det är nödvändigt för att sluta hälsoklyftorna, och för att klara av rehabskulden efter pandemin. Katja alexanderson Stöd i riksdagen för nationella rehab-riktlinjer Riksdagen vill se nationella riktlinjer för rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Sveriges Arbetsterapeuter gläds åt beskedet. Enligt Socialstyrelsens statistik förskrivs flest rollatorer i Norrbotten, 4 958 per 100 000 invånare. Östergötland rapporterade lägst antal, 1 014 per 100 000 invånare. Rysslands brutala invasion av Ukraina

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=