Arbetsterapeuten-3-2020

44 Eva-Lena Kallin stortrivs med att införa ett rehabiliterande arbets­ sätt i Örebro kommun. I jobbet som förändringsledare får hon använda sin kreativitet och tänka brett. FOTO: PAVEL KOUBEK ”Vi ska inte hjälpa – utan stärka” MITT JOBB EvaLena Kallin Arbetar som: Förändrings­ ledare i Örebro kommun. Tidigare: Över tio år som arbetsterapeut i olika kommunala verksamheter i Örebro. Bakgrund: Har bland annat jobbat med lokaltv, säsongsjobb i fjällen, ordermottagning och som konsult. Efter över tio år i Örebro kommun och i många olika verksamheter började arbets- terapeuten Eva-Lena Kallin på ett dröm- jobb i början av januari. Numera är hon en av fem förändringledare för kommunens utveckling av ett rehabiliterande arbets- sätt inom vård och omsorg, socialpsykiatri och LSS. Kommunen har hämtat inspira- tion från danska Odense. Rehabiliterande arbetssätt? – Vi pratar med medborgaren om vad de vill uppnå, och utgår från deras mål. Vi ska inte hjälpa utan stärka, så att vi lyfter människors förmågor i stället för att ta dem ifrån dem. I dag är det ofta så att omman en gång fått hjälp av kommunen så blir vi kvar. Om vi i stället arbetar rehabiliterande kommer fler kunna klara sig själva med hjälp av civilsamhället. Vi tittar på vad som behövs på individnivå, verksamhetsnivå och övergripande i kommunen. Målet är att det ska bättre för medborgarna – och att kommunens resurser används rätt. Hur jobbar ni praktiskt? – Grunden är samarbete. Vilka aktörer och professioner kan bidra till att medborgaren når sitt mål? Som förändringsledare jobbar vi med tjänstedesign, där vi börjar med en idé för att sedan testa den i verksamheten på riktigt. Därefter utvärderar vi och skru- var lite och testar igen. I dagsläget har vi valt ut ett geografiskt testområde där alla verksamheter finns representerade. Hur är ditt nya jobb? – Det är jätteroligt. Tidigare har jag försökt påverka i min ”lilla vardag” i verksam- heterna där jag arbetat. Här får jag påverka mycket mer och på fler nivåer. Det är både stort och smått, och kräver mycket sam- arbete och möten. Det är ett pussel för att få det att funka. Jobbet är väldigt kreativt och jag får tänka brett. Vilken är den största utmaningen? – Den ena utmaningen är organisationen av öppenvården i Örebro, där arbetstera- peuterna tillhör kommunen och fysio- terapeuterna arbetar i regionen. Det gör det svårare att få till ett bra samarbete. Men den verkligt stora utmaningen är att olika professioner arbetar utifrån olika lagrum – hälso- och sjukvårdslagen, HSL, socialtjänstlagen, SoL och lagen om stöd och service, LSS. Det gör det svårt att dela journalanteckningar. Vi löser det med gemensamma planeringar och uppfölj- ningar, sedan får man dokumentera i sitt eget system. Men personerna får lämna väl många olika samtycken. Hur ser tidsplanen ut? – Tanken var att det här året skulle vara testfas, därefter skulle vi presentera ett förslag på hur det kan bli verklighet i hela kommunen. Det handlar om allt från vilka kompetenser som behövs till arbetssätt och inte minst om styrsystemen. Både verksamheterna och medborgarna behö- ver få någon slags premie – i dag kommer medborgaren snabbt upp i maxtaxa. Men på grund av corona kommer vi nog behöva testa ett år till. Katja Alexanderson

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=