Arbetsterapeuten-3-2020

48 Stipendiet gav henne chansen Sofia Biderholt är legitimerad arbetsterapeut och tog 2019 emot 25000 kronor ur Sveriges Arbets- terapeuters stipendiefond. Förbundet lyfter vikten av rehab Att driva frågor om betydelsen av rehabilitering är alltid viktigt för Sveriges Arbetsterapeuter, men utifrån det ökade behovet av rehabiliterande insatser och den rehabiliterings- skuld som skapas i coronapandemins fotspår är det viktigare än någonsin. Förbundet arbetar aktivt för att beslutsfattare ska förstå att de måste skapa förutsättningar för arbetsterapeuter och an- dra rehabproffs att göra sitt jobb med bästa möjliga resultat. – Att satsa på rehabilitering kommer vara en av nycklarna till att vi tar oss ur den här krisen på ett socialt och ekono- miskt hållbart sätt. Nu krävs mer resurser, både vad gäller pengar och personal, till rehabiliteringen i både kommuner och regioner. Det behövs fler arbetsterapeuter inom primär- vården för att kunna möta behovet av rehabilitering, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Hon lyfter också fram att den kommunala rehabiliteringen är ett särskilt orosmoln. – Regeringen behöver skyndsamt se till att det tillsätts MAR:ar i alla landets kommuner och att samtlig vårdperso- nal utbildas i ett rehabiliterande förhållningssätt. Ida Kåhlin fortsätter: – Följ oss gärna på webben och i sociala medier och hjälp till att sprida våra budskap och våra artiklar. Lyft frågan där du verkar. Ställ krav på chefer, beslutsfattare och politiker. Behovet av rehabilitering är enormt och kommer bara att växa framöver! Du hittar förbundets senaste debattartiklar på arbets- terapeuterna.se/debatt . Aktuell coronainfo På förbundets webbplats hittar du kontinuerligt uppdaterad information relaterad till coronaviruset och covid-19, som är av betydelse för arbetsterapeuters professionsutövning och arbetsförhållanden, samt för förbundets verksamhet. All information går att nå från en samlingssida som finns på Min sida . Där finns bland annat facklig information för yrkesverksamma medlemmar och studentmedlemmar med tillhörande fråga–svar, och professionsinriktad information och stödmaterial. Varför sökte dumedel ur för- bundets stipendiefond? – I mitt företag arbetar vi med fallprevention. Det har saknats evidensbaserade program för arbetsterapeuter inom det här området. Jag ville prova fall- preventionsprogrammet ”Stepping On”. Vad är Stepping On? – Det är framtaget av arbets- terapeuter vid Sydney Univer- sity och består av gruppsamtal, praktiska övningar och träning. Programmet bygger på att del- tagarna själva ska identifiera fallrisker och bli motiverade till förändringar mot en mer aktiv och mindre riskfylld vardag. Hur kändes det att få stipen- diet? – Jag blev jätteglad. Stipendiet finansierar en del av kostnaden för det projekt som jag ansökte för. Men det bekräftar även att vi har en bra idé och plan som är värd att satsa på. Vad hade hänt omdu inte hade fått det här stipendiet? – Tyvärr hade pilotprojektet inte kunnat genomföras an- nars. Varför tycker du att man ska söka det här stipendiet? – Det finns många bra idéer hos arbetsterapeuter om hur man kan utveckla sitt arbete. Genom att få hjälp med finan- sieringen kan det finnas möj- lighet att ta fram nya arbetssätt eller produkter eller att för- djupa sig inom något område. Mikael Bokström Läs mer om hur du ansöker om medel ur Sveriges Arbetsterapeuters stipendiefond: arbetsterapeuterna.se/ stipendiefond. FÖRBUNDSNYTT FOTO: MOSTPHOTOS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=