Arbetsterapeuten-3-2022

17 är det svårt att teckna kollektivavtal. I många av våra projekt får man i princip stå kvällstid på en parkering utanför en fabrik och försöka fånga de anställda när de är på väg hem, när mörkret har fallit. Maria Nyberg lyfter också fram att fackets roll för demokratin har blivit tydlig i ochmed kriget i Ukraina. Fackförbunden bidrar till att upprätthålla samhällsfunktionerna. – De är superviktiga i denmotståndsrörelse som finns kvar i landet. Hon berättar att de ukrainska fackförbundenmed sina kontaktnät kunde nå ut med hjälp snabbare än mer traditionella hjälporganisationer som inte hade någon folklig bas i landet. Men varför ska de svenska fackförbundens medlemmar bidra till demokratiutveckling i andra delar av världen? (I sammanhanget är det värt att poängtera att merparten av Union to Unions projekt finansieras av Sida.) Maria Nyberg ser både krasst egoistiska skäl ochmer ideologiska. Vi börjar med de mer krassa. – Om de fackliga rättigheterna trycks ner i övriga världen kommer vi i Sverige inte klara av att ha starka fackliga rättigheter och kollektivavtal på majoriteten av arbetsplatserna. Det vore naivt att tro. Hon påpekar att eftersommånga företag är globala behöver facken också samarbeta över gränserna och stärka varandra i hur man på bästa sätt värnar arbetstagarnas rättigheter. Somnär Amazon kom till Sverige, då jobbade Maria Nyberg på Handels och genom samarbete med amerikanska fackförbund fick man värdefulla tips på hur man skulle agera i samband med etableringen. Men för Maria Nyberg handlar det också om solidaritet. Att facket ska värna demokrati ochmänskliga rättigheter, och vara något mer än bra medlemsförmåner och ett stöd omnågot går snett på jobbet. – Jag tror att många tycker det är jätteviktigt och här behöver vi vara självkritiska. Jag tror att vi behöver berätta mycket mer, att det är minst lika viktigt som en försäkring i medlemskapet. För egen del kunde hon inte ha fått en bättre plattform för att göra det. Att vara generalsekreterare för Union to Union är hennes drömjobb. – Jag tror att en bättre värld är möjlig och det bygger på att det finns fria fackföreningar – hur pampigt det än låter. ¶ I huvudet på Maria Nyberg just nu k Att regeringen, för att finansiera asylmottagandet från Ukraina, vill dra ner stort på biståndet till andra länder. Eftersom det humanitära biståndet (akut stöd i nödsituationer) ska fredas blir det kraftiga neddragningar på det långsiktiga utvecklingssamarbetet. För civilsamhällets organisationer handlar det om en sänkning i storleksordningen 40 procent. Kortsiktigheten gör Maria Nyberg förbannad. Många av organisationerna Union to Union arbetar med är sköra. Minskas biståndet drastiskt är risken stor att de inte överlever. Effekterna av ett krig i Europa, som utmanar demokratin, kommer med andra ord att betalas av organisationer som arbetar för demokrati i världens fattiga länder. – Sveriges största biståndstagare blir Sverige.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=