Arbetsterapeuten-3-2022

”Enade vi stå, söndrade vi falla” att folk vill engagera sig, och facket är en demokratirörelse och inte en tjänst du köper. Facket är vi. För ensam är det svårt att stå upp mot en arbetsgivare, tillsammans går det att göra skillnad. – Enade vi stå, söndrade vi falla. I sammanhanget påpekar Åsa Ehinger att många av de viktigaste välfärdsvinsterna i vårt samhälle är gjorda i kollektivavtalen, och inte regleras i lag. – Om vi inte är tillräckligt många så kommer kollektivavtalen att bli svagare. Hon avslutar med att retoriskt undra vilken som är alla fackförbunds viktigaste fråga, alltid. Och nej, det är inte lönerna, arbetsmiljön och inte ens kollektivavtalen. Utan: – Är du med? Katja Alexanderson På Sveriges Arbetsterapeuters fullmäktige 2021 förklarade förbundsstyrelsen sin avsikt att se över den lokala organisationen. Förbundssekreterare Åsa Ehinger leder översynen. – På många ställen fungerar det utmärkt, men problemet är att delar av den lokala organisationen tyvärr går på sparlåga eller är på väg att dö ut. Vi vill göra det lättare att engagera sig. Fullmäktige beslutade också om ökat stöd till kretsarna. Och redan nu kan förbundet erbjuda en digital styrelseutbildning och kretshandboken har precis reviderats. Åsa Ehinger lyfter att översynen handlar om förutsättningarna för hela det lokalfackliga arbetet. – Det är mer än kretsarna. Vi har lommar (lokala ombudsmän), arbetsplatsombud, skyddsombud… Arbetet inleds med en inventeringsfas under 2022. – Arbetsterapeuter är oerhört lösningsfokuserade så utmaningen blir att inte gå direkt på lösningar. För vi ska inte laga det som inte är trasigt. Den första större aktiviteten blir en workshop på höstens kombinerade möte för kretsordförande och lommar. Förbundsstyrelsen kommer självklart att vara med under hela processen. – Vi är också intresserade av den stora gruppen förtroendevaldas tankar och idéer, men vi har inte bestämt exakt hur vi ska få in dem, säger Åsa Ehinger och berättar att det till exempel kan handla om en enkät. Sedan är man självklart alltid välkommen att höra av sig direkt med input. Under 2023 kommer fokus att ligga på att, i olika konstellationer, diskutera och arbeta fram förslag till lösningar. Vissa förslag kan komma att kräva stadgeändringar för att kunna genomföras. Tanken är att det färdiga förslaget ska gå på remiss till kretsarna under början av 2024 och därefter lägger förbundsstyrelsen en proposition till fullmäktige senare samma år. Åsa Ehinger konstaterar att den övergripande utmaningen, som Sveriges Arbetsterapeuter delar med alla andra fackförbund, är att underlätta engagemang. Det är nödvändigt för fackens framtid. – All demokrati bygger på Förbundets 24 kretsar Blekinge Dalarna Fyrbodal Gotland Gävleborg Göteborg Halland Jämtland Jönköping Kalmar Kronoberg Norrbotten Skaraborg Skåne Stockholm Södermanland Södra Älvsborg Uppsala Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro Östergötland Det ska bli lättare att engagera sig fackligt. Sveriges Arbetsterapeuter har precis inlett en översyn för att ta reda på hur det lokalfackliga arbetet ska organiseras på bästa sätt. FOTO: PONTUS WIKHOLM Förbundssekreterare Åsa Ehinger leder arbetet med översynen av den lokala organisationen. 31

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=