Arbetsterapeuten-3-2022

Helen Svensson, Sjöbo – Jag bollar i första hand med min närmaste kollega, men jag pratar även med vår Mar. Cindy Laiho, Kalix – Jag pratar med mina närmaste kollegor, det är enkelt eftersom vi sitter i samma korridor. Jag brukar även bolla med fysioterapeuterna – det är bra att få deras synvinkel om vi har en gemensam brukare. Är det en mer komplex fråga lyfter jag det med min chef. Jenny Rangford, Västerås – Jag jobbar inom psykiatrisk öppenvård. Vi har dels ett bra utbyggt system där vi har kollegial stöttning inplanerat en gång i veckan, där man bland annat kan lyfta etiska frågor. Och dels är min närmaste chef tillgänglig och på plats i verksamheten. Hur gör du om du har ett etiskt dilemma? etiska dilemman, men att det tyvärr är en bristvara i dagens slimmade hälso- och sjukvård. Gunilla Rehn, som har suttit i rådet länge, minns att hon som kliniker kände sig otillräcklig och fick dåligt samvete när hon läste Etisk kod för arbetsterapeuter. Att hon inte hann göra de etiska analyser koden föreskriver. Därför är hon väldigt glad över att ha bidragit till att det i den senaste revideringen tydligt framgår att arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön ger utrymme för etisk reflektion. – Det är en facklig och politisk fråga. Medarbetare inom kommuner och regioner far illa av den många gånger underfinansierade verksamheten, säger Gunilla Rehn som i sitt fackliga uppdrag som Saco-­ ordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg tar varje tillfälle i akt att påverka politiker och beslutsfattare. Men hur gör man för att komma i gång med etiska samtal på arbetsplatsen? Rådet tipsar om att börja i mindre skala, till exempel genom att ha etik som en fast punkt på APT. Där kan man till exempel samtala kring avidentifierade fall, gärna med flera professioner. Man kan också använda sig av exempelsamlingen i etiska koden. Etikronder är ett mer formaliserat arbetssätt, somman bland annat jobbar med i Region Norrbotten. I faktarutan på föregående sida kan du läsa om hur det går till, och i nr 6/2019 hittar du en längre artikel. Har man ett etiskt dilemma är man alltid välkommen att höra av sig till rådet. – Tveka inte att höra av dig. Vi guidar vidare ifall det skulle behövas, säger Ann-Charlotte. Man kan också vända sig till rådet för att få idéer och stöd kring utbildning i etiska frågor. – Det vore spännande att få återkoppling kring exemplen i den etiska koden. Är de till hjälp? Känner man igen sig? säger Maria Ranner, universitetslektor vid LTU och ledamot i förbundsstyrelsen, och uppmuntrar medlemmar att återkoppla till rådet och gärna tipsa om de saknar något exempel. katja alexanderson Fotnot: I Etiska rådet sitter också Boel Eklund och Anneli Nyman samt etikern Jessica Nihlén Fahlquist. ILLUSTRATION: HELENA LUNDING HULTQVIST 47

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=