Arbetsterapeuten-3-2022

7 25% Från och med den 1 juli i år får den som är medlem i en svensk a-kassa göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade a-kasseavgiften. Kidsen levlar upp Barn som spelar mer datorspel än genomsnittet ökar sin intelligens mer än övriga, medan tv-tittande och sociala medier varken har en positiv eller negativ effekt. Det visar en forskningsstudie av hur amerikanska barns skärmvanor hänger ihop med hur deras kognitiva förmåga utvecklas över tid. Mer på ki.se. Svensk hälso- och sjukvård är mitt uppe i en stor förändring, på väg mot en nära vård. Det handlar om att skifta tyngdpunkt från en sjukhustung vård till att primärvården ska bli navet. Men det är en ”ny” primärvård sommycket tydligare utgår från medborgarnas behov. Erika Johansson är professionspolitisk handläggare på Sveriges Arbetsterapeuter. – I grund och botten handlar nära vård om en fokusförflyttning till mer hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser. Det passar väldigt bra ihop med det arbetsterapeutiska synsättet, utifrån att vi arbetar personcentrerat. Förut jobbade vården mer med botande av sjukdom, nu vänder vi på steken och får in de tidiga insatserna. Men det kräver att olika aktörer krokar arm på ett helt annat vis än i dag. Hon fortsätter: – Förbundet vill bidra med inspiration, kunskap och verktyg för att du i din profession ska känna att nära vård är till för dig som arbetsterapeut. Därför drar vi nu i gång digitala Nära vård-frukostar. Först ut (precis efter denna tidnings pressläggning) är Anna Nergårdh, expert på hälso- och sjukvårdens organisering och regeringens tidigare utredare av God och nära vård, som berättar omNära vård-utredningen. Nästa tillfälle blir 20 september och handlar om forskning och kliniskt arbete med Social Aktivitet på Recept. Därefter blir det ungefär en gång i månaden. – Vi kommer ha föreläsningar där man får konkreta exempel från olika typer av verksamheter som har gjort utvecklingsarbeten, men också kring forskningsprojekt. Erika Johansson poängterar att nära vård, och primärvård, ska förstås i vid bemärkelse. Det handlar om att arbeta inom primärvårdsuppdraget, oavsett omman det är på vårdcentral, hälsocentral, särskilt boende eller inom LSS. Men omställningen berör självklart även arbetsterapeuter inom specialist- och slutenvården. Hon konstaterar att arbetsterapeuter är väl rustande för omställningen, att det ligger i professionens natur att arbeta personcentrerat och hälsofrämjande. – Vi kommer att vara en nyckelkompetens i den nära vården. Det kommer att sätta ljuset på värdet av arbetsterapi, säger Erika Johansson. Men det kräver att det finns tillräckligt med arbetsterapeuter. – Kompetensförsörjningen är otroligt viktig. Fler måste vilja bli arbetsterapeuter, och fler måste vilja stanna kvar i yrket. Här har arbetsgivarna ett stort ansvar, och det handlar om strukturella faktorer. För oss som förbund gäller det att fortsätta att driva opinion för fortbildning, kompetensstegar, höjda löner för kvinnodominerade yrken i välfärden och en hållbar arbetsmiljö, säger Erika Johansson som gläds åt att riksdagen nyligen uppmanade regeringen att se över frågan om rätten till kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling för hälso- och sjukvårdsprofessionerna. Därtill behövs det lagstiftning och styr- och ersättningssystem som skapar goda förutsättningar för den nära vården – och som bryter upp årtionden av stuprörstänkande. katja alexanderson Nyfiken på nära vård? Erika Johansson tipsar om att det finns bra material på skr.se, sök på nära vård. Hon rekommenderar också SKR:s digitala forskningsfrukostar. Framöver kommer Sveriges Arbetsterapeuter skapa en sida för Nära vård på förbundets webbplats. ”En nyckelkompetens i den nära vården” Med sitt personcentrerade och hälsofrämjande synsätt kommer arbetsterapeuter att vara en viktig spelare i skiftet till nära vård. ”Förut jobbade vården mer med botande av sjukdom, nu vänder vi på steken och får in de tidiga insatserna.” ERIKA JOHANSSON FOTO: PONTUS WIKHOLM

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=