Arbetsterapeuten-5-2020

20 TEMA: NY VARDAG Stöd på väg mot arbete Text: Katja Alexanderson Foto: Nicklas Thegerström Ungdomar och unga vuxna i Nynäs­ hamn som står långt från arbete och studier kan sedan i våras få stöd av Sammaprojektet (Sammanhållen mobilisering ut mot arbete). I projektet samverkar kommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, och det del­ finansieras av Europeiska socialfonden. Teamen arbetar med utgångspunkt i case managementmetodik och supported employment. – I den bästa av världar borde vi inte finnas. Det här ska ju funka naturligt, säger MalinWallmark, delprojektledare för Nynäshamnsdelen av projektet på kommunens arbetsmarknadsenhet. Hon förklarar att många av deltagar­ na genom åren inte har fått de stöd de behöver för att klara arbete och studier. De har hamnat i kläm när samordning­ en mellan olika myndigheter och andra aktörer brustit. – Vårt jobb är att överbrygga de orga­ nisatoriska mellanrummen, säger sup­ ported employmenthandledaren Anna Ersson Holmsten. Sammaprojektet vänder sig till personer i åldern 16–35 år i flera olika mål­ grupper: i skolan, på dag­ lig verksamhet, personer som fått avslag på eller indragen aktivitetsersättning samt övriga med stort stöd­ behov. I månadsskiftet sep­ tember och oktober är cirka 30 personer inskrivna i projektet i Nynäshamn och ytterligare ett tiotal är på väg in. Majoriteteten är män, och i de yngre åldrarna. – Man kommer till oss via till exempel handläggare på Försäkringskassan, daglig verksamhet eller gymnasie­ särskolan när eleven går sista året. Det kan också vara en egenanmälan, att man hört talas om oss. Man kanske har en förälder eller kompis som har hittat oss, säger Anna Ersson Holmsten. Motivationen hos del­ tagaren är avgörande för att insatserna ska lyckas. Därför är det A och O att personen verkligen vill vara med i projektet, att de inte är där för att någon annan tycker att det vore bra. – Vi börjar med ett in­ formationsmöte, sedan får man gå hem och fun­ dera, och så syns vi igen. Och då har personen fått ta ställning till om de verkligen vill vara med, säger Petra Arnoldsson som är case manager. MalinWallmark tillägger att det ibland går lite fort hos inremitterande parter. ”I den bästa av världar borde vi inte finnas.” MALIN WALLMARK kk Unga i Nynäshamn som står långt från arbetsmarknaden kan numera få ett sammanhållet stöd på väg mot arbete och studier. I Sammaprojektet sluter ett helt team upp kring deltagarna.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=