Arbetsterapeuten-6-2022

Arga anhöriga som kräver att deras närstående ska få ett visst hjälpmedel. En äldre patient med demens som är aggressiv. Hembesök hos en person med missbruksproblem som har svårt att kontrollera sina känslor. Hotfull e-post och obehagliga samtal. Hot och våld på jobbet kan ta sig många uttryck, men ingen ska behöva vara rädd på jobbet. – Tyvärr finns det ett behov av att ta fram stöd för att hjälpa arbetsplatserna att förebygga hot och våld. Det är ett viktigt arbetsmiljöområde. Mycket kan förebyggas om du arbetar systematiskt, men inte allt, säger Petra Salino, projektledare för Suntarbetslivs nya verktyg Säkerhetsdialogen. Petra Salino berättar att hot och våld är ett prioriterat område för parterna och att Suntarbetsliv fick i uppdrag att ta fram ett verktyg för förebyggande arbete. En första omvärldsanalys visade att det saknades stöd för hur medarbetarna kan involveras i säkerhetsarbetet och för hur man kan börja prata om frågorna på arbetsplatserna. – Vår förstudie visade också att man inte alltid talar om hot och våld på jobbet. Petra Salino säger att det både kan handla om brist på tid på grund av hög arbetsbelastning och att det kan finnas en inställning att ”lite får man tåla”. Att man förklarar bort det med att patienten eller brukaren mår dåligt och inte riktigt kan hjälpa sitt beteende. – Hot och våld ska inte ses som en naturlig del av jobbet. Det ska aldrig accepteras. Även mindre händelser och tillbud behöver rapporteras. Det är viktigt för det förebyggande arbetet att man fångar upp små signaler som oro, olust, ont i magen och rädsla, säger Petra Salino. Säkerhetsdialogen är gratis och finns på suntarbets- liv.se. Materialet vänder sig till chefer, skyddsombud, HR och säkerhetsansvariga och är framtaget i samverkan med parterna och ämnesexperter på området. – Säkerhetsdialogen riktar sig till alla olika typer av verksamheter: socialtjänst, skola, vård och omsorg, energibolag … Verktyget är ett smörgåsbord där man kan välja olika delar utifrån sina egna behov. Säkerhetsdialogen är uppdelad i fyra block: Förebygg, korta om 3Säkerhetsdialogen Forskning visar att det bästa man kan göra för att skapa en trygg och säker arbetsplats är att arbeta förebyggande inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Säkerhetsdialogen är ett nytt digitalt verktyg från Suntarbetsliv för att förebygga hot och våld på jobbet. Verktyget är gratis och finns på suntarbetsliv.se. Materialet vänder sig till chefer, skyddsombud, HR och säkerhetsansvariga. Fyra block Säkerhetsdialogen är uppdelad i fyra block: Förebygg, Om något händer, Gruppaktiviteter och Checklistor och stöd. De två första har fokus på information och kunskap medan de andra två är inriktade på görande. Under gruppaktiviteter finns bland annat filmer som arbetsgruppen kan titta på tillsammans. I blocket med checklistor finns även länkar till olika typer av skyddsronder som påverkar säkerhetsarbetet. Suntarbetsliv Suntarbetsliv bidrar till friska arbetsplatser inom kommuner, regioner och kommunala företag. På suntarbetsliv.se finns stöd i form av kunskaper, verktyg och metoder för ett väl fungerande arbetsmiljöarbete, baserat på forskning och beprövad erfarenhet. Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. hot och våld 40 Suntarbetslivs nya verktyg Säkerhetsdialogen ska göra det lättare att tala om hot och våld på arbetsplatserna – och ger praktiskt stöd i det förebyggande arbetet. Hot och våld ska inte vara en naturlig del av jobbet KOLL PÅ FOTO: KRISTOFER SAMUELSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=