Arbetsterapeuten-6-2022

Eva Sundin-Sandberg, Ystad – Ett öppet klimat och att man kan be om hjälp och få stöd om det är en situation som kräver det. Den fysiska arbetsmiljön är också viktig. Det var längesedan jag jobbade på ett ställe där arbetsmiljön var en stående punkt på APT, och det är ju synd. Ellen Farran-Lee, Lund – Det första jag tänker på är att känna trygghet med mina kollegor. Vi har patienter som plötsligt kan uttrycka suicidtankar, och att då kunna bolla hur man ska bemöta det och veta vem jag ska vända mig till om det händer är viktigt. Helena Holmqvist, Löddeköpinge – Jag kopplar trygghet till den fysiska arbetsmiljön. Under alla mina år som arbetsterapeut har jag aldrig reflekterat över att jag känner mig otrygg, även om jag sitter ganska avskilt, men jag har ett personlarm om jag behöver det. Vad gör en arbetsplats trygg? Om något händer, Gruppaktiviteter och Checklistor och stöd. De två första har fokus på information och kunskap medan de andra två är inriktade på görande. Under projektets gång har målgruppen fått testa och komma med återkoppling. Blocket med checklistor är ett resultat av feedbacken och där finns även länkar till olika typer av skyddsronder som påverkar säkerhetsarbetet. I kunskapsblocken blandas texter och filmer som bland annat lyfter hur hot och våld på jobbet kan ta sig uttryck och hur man arbetar förebyggande för att öka säkerheten. Här finns det också material om systematiskt arbetsmiljöarbete, lagar och föreskrifter samt roller och ansvar. Under vinjetten ”Om något händer” finns råd om hur man kan hantera pågående situationer och även en sektion om vad man gör efter en händelse. För att komma i gång med Säkerhetsdialogen kan man med fördel ta sig an de fem gruppaktiviteterna. En bra startpunkt är testet för att kartlägga risk- och säkerhetstänkandet på den egna arbetsplatsen. Det finns också gruppaktiviteter för hur man skapar en trygg arbetsplats, rutiner för riskbedömning och för att dela med sig av sina erfarenheter av hot och våld. – Aktiviteterna inleds med en film som är tänkt att fungera som en dialogstartare för att komma i gång och prata om olika frågor i arbetsgruppen. Petra Salino hoppas att många ska ha nytta av Säkerhetsdialogen och säger att det är viktigt att avsätta tid för att prata om hot och våld på jobbet. – Du måste vara beredd på att det kan väcka minnen, och ha möjlighet att ta hand om eventuella reaktioner. ¶ katja alexanderson ILLUSTRATION: HELENA LUNDING HULTQVIST 41 ”Det är viktigt för det förebyggande arbetet att man fångar upp små signaler som oro, olust, ont i magen och rädsla.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=