Arbetsterapeuten-6-2022

44 Etiska rådet lyfter de svåra frågorna Maria Ranner, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och ledamot i förbundsstyrelsen, berättar om uppdraget som ordförande för Etiska rådet. Varför är etiska frågor viktiga för dig? – Etiska frågor har alltid legat mig varmt om hjärtat – under studielivet, som kliniker och nu inom forskning och utbildning. Arbetsterapeuter möter kontinuerligt etiska frågor. Min erfarenhet är att i dialog med andra och med stöd av vår etiska kod ökar möjligheten att ha ett personcentrerat och ödmjukt förhållningssätt till den person jag möter. Vad gör Etiska rådet? – Vårt uppdrag är att stödja Sveriges Arbetsterapeuters medlemmar i yrkesetiska frågor, hålla oss informerade i aktuella etiska frågor av betydelse för arbetsterapeuter och stimulera till aktiv debatt. Vi ska även fortlöpande revidera och uppdatera den etiska koden. Finns det något du särskilt vill belysa i den etiska koden? – Jag vill uppmärksamma betydelsen av att kontinuerligt använda Etisk kod för arbetsterapeuter i det dagliga arbetet. Men särskilt vill jag lyfta ”Modell för etisk analys” som ger konkret stöd för hur man kan arbeta med etiska frågor och dilemman på arbetsplatsen. Det finns en exempelsamling med beskrivningar av hur den kan användas. Kanmedlemmar vända sig till er? – Ja absolut, exempelvis om man har funderingar kring etiska frågor eller vill rådgöra hur man kan arbeta med etiska frågor och dilemman på arbetsplatsen. Vi är också tacksamma för återkoppling på hur de olika exemplen i den etiska koden används blandmedlemmarna. ¶ FOTO: PRIVAT FÖRBUNDSNYTT Jag är gravidmed tvillingar och arbetar i regionen somarbetsterapeut. Vad gäller för föräldrapenningtillägget? Jag förstår inte riktigt det som står i avtalet omman får fler än ett barn? Svar: Vilken bra och klok fråga! Föräldrapenningtillägget regleras i § 29 AB 20, som innebär att arbetstagare som är hemma med föräldrapenning kan erhålla föräldrapenningtillägg från sin arbetsgivare. Enligt avtalet beräknas föräldrapenningtillägget utifrån fastlönebegreppet. Med andra ord är det din lön som avgör utfallet av ditt föräldrapenningtillägg och inte antal barn per graviditet. Föräldrapenningtillägget motsvarar 10% av lönebortfallet per kalenderdag. Jag rekommenderar att du vänder dig till arbetsgivarens lönekontor för att få hjälp med att räkna ut ditt föräldrapenningtillägg. MARIA YNGVESSON, förhandlingschef Skanna för att läsa fler fackliga frågor. Löneenkäten syns snart i Saco lönesök Under hösten genomfördes årets löneenkät. Resultatet presenteras i början av 2023 i Saco lönesök som nu, efter en uppdatering, är mer lättanvänt. Saco lönesök ger alla som ska löneförhandla med chefen ett försprång. Missa inte det! Anmälan har öppnat Visste du att anmälan till Arbetsterapi- forum 2023 har öppnat? Nu kan du boka in ditt deltagande och titta på programmet (mer info på sidan 38): arbetsterapiforum.se. fackliga frågan k

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=