Arbetsterapeuten-6-2022

6 Sveriges Arbetsterapeuter välkomnar flera av de föreslagna reformerna som berör hälso- och sjukvården i Tidöavtalet, men är kritiska till skrivningarna kring rätten till offentligt finansierad tolk samt anmälningsplikt för kommuner och myndigheter som kommer i kontakt med personer som inte har tillstånd att vistas i Sverige. Förbundet ser positivt på att samarbetspartierna vill genomföra politiska reformer för att kapa vårdköerna, öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt förbättra arbetsmiljö och kompetensförsörjningen för anställda inom vården. – Det är bra med en nationell plan och styrning gällande kompetensförsörjningsfrågorna, men reformen bör även inkludera rätt till och krav på kontinuerlig fortbildning, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Hon fortsätter: – Vi ser fram emot samverkan för en ökad nationell styrning som kan leda till en mer jämlik hälso- och sjukvård – inte minst när det gäller rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Begränsningar i rätten till offentligt finansierad tolk och anmälningsplikt tycker Ida Kåhlin är djupt problematiska. Hon säger att patientsäkerheten riskeras om patienter inte förstår vårdpersonalen eller kan göra sig förstådda. Och tillägger att anmälningsplikt skulle sätta såväl arbetsterapeuter som patienter i mycket svåra situationer. – Vi får se var det landar, men förbundet kommer att reagera kraftfullt på förslag som går tvärs emot vår etiska kod och bryter mot mänskliga rättigheter. Vi har redan skrivit en debattartikel tillsammans med de andra fackförbunden i vården om rätten till tolk. katja alexanderson Extra fullmäktige valde två nya ledamöter till styrelsen Yvonne Axelsson och Ronja Nordström är nya ledamöter i Sveriges Arbetsterapeuters förbundsstyrelse. De valdes under ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november. Det extra fullmäktige samlades för att ersätta de två ordinarie ledamöterna – Sofie Ivarsson och Louise Malmros – som hade avsagt sig sina uppdrag. Fullmäktige valde Yvonne Axelsson, Stockholm, som arbetar på Karolinska universitetssjukhuset i Solna och bland annat är engagerad som ledamot i förbundets specialistråd, och Ronja Nordström, Stockholm, som jobbar på postcovid-­ mottagningen på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge och är ordförande i Stockholmskretsen. Fullmäktige beslutade också om en uppdatering av instruktionen till valberedningen. Eftersom det numera är förbundsstyrelsen som utnämner ordförande och ledamöter i etiska rådet och specialistrådet ströks den punkten i instruktionen. ¶ Både ris och ros till Tidöavtalet Tidöavtalet innehåller både positiva och väldigt bekymmersamma förslag, enligt Sveriges Arbetsterapeuter. FOTO: MOSTPHOTOS BILDER: MOSTPHOTOS ”Patientsäkerheten riskeras om patienter och vårdpersonal inte förstår varandra”, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Hälsopromenad En promenad på 35 minuter per dag kan kopplas till minskad sannolikhet för att få svåra symptom vid hjärnblödning. Fysiskt aktiva har också en bättre överlevnad fem år efter diagnos, visar en ny studie från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Mer på gu.se. Ge blod till jul Det brukar råda brist på blod inför jul- och nyårshelgerna. Så passa gärna på att göra en insats för dina medmänniskor och kavla upp ärmen. I svensk sjukvård behövs i genomsnitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om. Det är viktigt med en jämn ström av blodgivare eftersom blod bara kan lagras i sex veckor. Läs mer på geblod.nu.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=