Arbetsterapeuten-6-2022

7 I somras överlämnade äldreomsorgsutredningen betänkandet Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. Ena delen i det tvådelade betänkandet handlar om ett förslag till en äldreomsorgslag, den andra om lagförslag för att stärka denmedicinska kompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården. Nu har Sveriges Arbetsterapeuter lämnat sitt remissvar. – Det är mycket positivt att utredningen lyfter behovet av att stärka det hälsofrämjande, preventiva och rehabiliterande perspektivet. Tyvärr ger inte förslagen tillräckliga förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande, och för att nå en jämlik rehabilitering av god kvalitet, säger förbundsordförande Ida Kåhlin. Hon fortsätter: – Många av förslagen är otydliga för den verksamhetsnära tillämpningen. Risken är att det får motsatt effekt än den avsedda. Förbundets huvudinvändning är att det saknas krav på särskild kompetens kring rehabilitering på strategisk ledningsnivå i kommunerna. På huvudmannanivå föreslår utredningen att det ska finnas en ledningsansvarig för kommunens primärvård, som ska vara läkare eller sjuksköterska. Rehabiliteringskompetensen hamnar enligt förslaget på vårdgivarnivå, där verksamhetschefen ska utse en kvalitetsansvarig för rehabilitering (Kar). Det innebär att utredningen skrotar Mar. – I kommuner som i dag saknar Mar kan rehabiliteringsarbetet komma att stärkas, men Kar på vårdgivarnivå riskerar att degradera rehabiliteringsfrågorna. Kar framstår mer som en stödfunktion till verksamhetschefen än som en strategisk resurs med ledningsansvar. Ida Kåhlin lyfter också att Kar på ledningsnivå skulle underlätta kommunernas samverkanmed regionernas rehaborganisationer. Förbundet förespråkar också att begreppet Mar ska bevaras eftersom det är inarbetat och allt fler kommuner har fått upp ögonen på vinsterna med en Mar. Förbundet vänder sig ävenmot att enbart läkare och sjuksköterskor ska kunna var ledningsansvariga för kommunens primärvård. – Ledningsansvar kräver kompetens om sjukvårdens organisation och ledarskap samt djupgående kunskap om regional och kommunal primärvård. Den kompetensen kan fler legitimationsyrken än sjuksköterskor och läkare besitta. Mika Levin-Smeds är ledamot av förbundsstyrelsen, Mar i Norrköping och har även suttit i referensgruppen för äldreomsorgsutredningen. Han tycker att det är problematiskt att kvalitetsansvaret för rehabiliteringsfrågorna föreslås hamna på vårdgivarnivå. Inte minst med tanke på att kommunerna organiserar vårdgivaransvaret väldigt olika. – I vissa kommuner kommer Kar att hamna på en nivå där man har mycket att säga till om och har ett övergripande perspektiv. I andra kommuner kommer Kar att hamna långt ner på enhetsnivå och då har man inte möjlighet att jobba kommunövergripande med strategiska frågor kring hälsofrämjande och hälsoförebyggande. Det kommer att skapa lika stora ojämlikheter kring rehabilitering som vi har med nuvarande lagstiftning omMas och Mar. katja alexanderson Fotnot. Hela svaret på arbetsterapeuterna.se/remiss. Förbundet: Rehab hör hemma på ledningsnivå Ansvaret för rehabilitering måste ligga på ledningsnivå i kommunerna – inte på vårdgivarnivå som Äldreomsorgsutredningen föreslår – skriver Sveriges Arbetsterapeuter i sitt remissvar. FOTO: IQ.SE ”Kar framstår mer som en stödfunktion.” FOTO: PONTUS WIKHOLM Ta snacket! Många oroar sig över närståendes alkoholvanor, men det kan vara jobbigt att lyfta det med personen oavsett om det är en familjemedlem, vän eller kollega. Nu finns tjänsten alkoholsnacket.se som tagits fram för att hjälpa fler att prata om alkoholvanor. 14/12 … är det dags för årets sista Nära vård-frukost. Temat för dagen är ”Arbetsterapeuters uppdrag inom kommunal och regional primärvård.” Anmäl dig på arbetsterapeuterna.se.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=