Arbetsterapeuten-4-2022

Steg för steg mot nära vård TEMA: NÄRA Text: Katja Alexanderson Illustration: Helena Lunding Hultqvist Resan mot en god och nära vård pågår runt om i Sverige. Den kommunala vården och omsorgen av äldre spelar en central roll för en lyckad omställning. Tidskriften har samtalat med Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell om förslaget till ny äldreomsorgslag. Pandemin satte ljuset på strukturella problem i vården och omsorgen av äldre, även om det egentligen inte var några nyheter. Trettio år efter att Ädelreformen förändrade äldreomsorgen i grunden såg regeringen ett behov av ett omtag för att utveckla äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården. I slutet av 2020 tillsattes en utredning för att ta fram en äldreomsorgslag. Dessutom skulle utredaren se över hur denmedicinska kompetensen kan stärkas i verksamheterna, men även på ledningsnivå i kommunerna. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell utsågs till särskild utredare och i slutet av juni kom betänkandet Nästa steg – ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. Förslaget är nu ute på remiss. kk 17

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=