Arbetsterapeuten-4-2022

23 MAR-gruppen, en länk mellan Sveriges Arbetsterapeuter och Fysioterapeuterna som samlar alla Sveriges Marar, har ett förslag på hur man skulle kunna formulera Hälso- och sjukvårdsförordningens punkter för Mar. Men de kan komma att ändras i och med äldreomsorgsutredningens förslag om att det ska finnas en kvalitetsansvarig för rehabilitering i landets samtliga kommuner, och att Mar därmed försvinner. Upplägget för Mar, så som det ser ut i Örebro, tycker Erica Gunnarsson fungerar. När något brister i verksamheten skrivs avvikelser, som ansvarig chef ansvarar för att utreda och analysera. Vid allvarlig vårdskada hjälper Mar till och tar vid behov över utredningen. Rapportering till Ivo och Läkemedelsverket görs alltid av Mar. Det är ett administrativt arbete – många möten, samverkan och mycket skärmtid – men för att kunna bevaka patientsäkerheten anser Erica Gunnarsson att Mar eller motsvarande funktion måste sitta med där besluten tas, exempelvis i ledningsgrupp. – Då ledningen fattar beslut utan att ha pratat med oss blir det inte alltid patientsäkert. Ledningen menar väl, men deras fokus blir tyvärr ofta på personal, och tillgång till personal, samt ekonomi medan vi tittar på vad som är bäst för patienten. Ibland krockar det. Marar är en typ av kvalitetssäkrare i verksamheten. Som en del i arbetet med att utveckla verksamheten jobbar en arbetsgrupp med att hitta system för kommunens arbetsterapeuter att enklare kunna dokumentera sina bedömningar. – Vi vet att arbetsterapeuter gör sina bedömningar och sätter in åtgärder men det är svårt att följa i dokumentationen. Därför satsar vi på dokumentation i år och ska under hösten genomföra en utbildningssatsning till alla arbetsterapeuter och sjuksköterskor. Förändringsarbete är det Erica Gunnarsson gillar bäst med att vara Mar. Trots att det ofta går framåt i små steg tycker hon att det är roligt och spännande att se att hon kan vara ett stöd för verksamheten – och göra den bättre. – Då medarbetarna får bra stöd i arbetet ger det indirekt en god och säker vård för patienterna. Och jag brinner för att patienterna ska få den rehabilitering de behöver, där de är. Det är det jag jobbar för. Omställningen till en nära vård är på gång och det ser Erica Gunnarsson som en nödvändig utveckling. En av utmaningarna i dag är att kunna samarbeta med professioner med olika arbetsgivare. – Det har varit mycket ”vi på kommunen” och ”ni på vårdcentralen”. Det måste bli ett vi, som jobbar tillsammans för patienten. Det är lite fyrkantigt – vi vill samarbeta men organisationsstrukturer, överenskommelser mellan huvudmännen, journalsystem och så vidare gör att det blir svårt. Det kommer att vara en lång process, men jag tror att det blir bra. Ett specifikt problem för Örebro är uppdelningen mellan arbets- och fysioterapeuter. Sedan Ädelreformen 1992 har arbetsterapeuter jobbat på kommun och fysioterapeuter på vårdcentral. Nya överenskommelser har gjorts sedan dess, men enligt Erica Gunnarsson stämmer de inte överens med behoven. – Om jag överdriver lite kan man säga att arbetsterapeuter i Örebro är jätteduktiga på ADL-bedömningar, förskrivning av hjälpmedel och har god kunskap om äldre och demenssjukdomar, men har mindre erfarenhet av att exempelvis arbeta förbyggande med yngre patientgrupper och göra arbetsförmågebedömningar. Vi har fortfarande ett förebyggande uppdrag och har haft det hela tiden sedan 1992, men efter alla dessa år har man slutat efterfråga arbetsterapeuter. Hon tillägger: – Fysioterapeuterna igen är anställda på vårdcentral, och när de gör hembesök jobbar de bara som konsulter. De åker ut, gör en bedömning, kanske skriver ett träningsprogram och så blir det inte så mycket mer. Det är klart att man pratar med varandra, men det blir inte ett genuint teamarbete kring patienten. Jämfört med resten av landet är bristen på både arbets- och fysioterapeuter dessutom stor i Örebro, men Erica Gunnarsson är positiv. Bland annat testar man nya sätt att arbeta tillsammans med regionen. En positiv effekt av pandemin var Socialstyrelsens beslutsstöd för hur man ska jobba med covid-19. – Där står det tydligt vad en arbetsterapeut kan bidra med och det ledde till att vi började ha samverkansmöten med primärvården. Och nu har vi läkare som efterfrågar fler arbetsterapeutiska bedömningar. ¶ ÖREBRO ”Jag brinner för att patienterna ska få den rehabilitering de behöver, där de är. Det är det jag jobbar för.” TEMA: NÄRA

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=