Arbetsterapeuten-4-2022

27 kk kommundoktorand, där hon delar sin tid mellan kliniskt arbete och studierna. – Det är jätteviktigt med kopplingen till verksamheten. Eftersom jag gör ett projekt inom ”mitt område” känns det som jag skulle tappa en hel del om jag inte såg verkligheten också. Projektet handlar om att studera interventionen reablement inom särskilt boende, upplägget har växt fram ur ett förbättringsarbete som ingick i magisterutbildningen. – Det är inte vardagsrehabilitering och inte specifik rehabilitering utan ett mellanting. Interventionen är tidsbegränsad ochman jobbar i team. Det finns alltid en arbetsterapeut, eller fysioterapeut, med som förstår rehabiliteringsprocessen. Utgångspunkten är att involvera hyresgästerna i att sätta egna personcentrerade vardagsnära mål med COPM, som också kommer att vara det primära utfallsmåttet. Målen behöver inte handla omADL, utan det skulle kunna vara att ta sig ut till en viss plats, kunna sitta i en vanlig stol i stället för rullstol vid måltiderna eller att besöka en anhörig somhar en besvärlig trappa. Lena Johansson berättar att reablement hittills inte är beforskat inom särskilt boende, men visar på goda resultat i ordinärt boende. Hon konstaterar att vård- och omsorgsboenden traditionellt är ganska sjukvårdsinriktade verksamheter, med låg tillgång till rehabpersonal. – Det väger inte lika tungt omman glömmer träning som omman glömmer en alvedon. Vård- och omsorgskulturen bidrar också till att rehabprofessionernas insatser blir mer inriktade på sjukvård än förebyggande vård. Att man kommer in för sent. Hon tycker dock att det har blivit bättre de senaste åren. Det handlar i mångt ochmycket om ett synsätt på vad särskilt boende är och ska vara. Genom att finnas på plats varje dag lär Lena Johansson känna hyresgästerna och kan naturligt involvera dem i sin forskning om reablement. k Reablement Ett mellanting mellan vardagsrehabilitering och specifik rehabilitering, med egensatta vardagsnära mål.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=