Arbetsterapeuten-4-2022

31 Avdelningen för arbetsterapi, Karolinska Institutet utlyser härmed 2023 års stipendium: Ingela Petersson Lies minnesfond. Tänkbara kandidater är nydisputerade (högst 3 år från sista ansökningsdagen) arbetsterapeuter i Sverige som visat förmåga att ta sig an nya utmaningar och se möjligheter i olika situationer inom arbetsterapeutisk utbildning och forskning. Förslag på lämplig stipendiat lämnas till Karolinska Institutet under perioden 1 november 2022–1 december 2022. Stipendiet delas ut av sektionen för arbetsterapi, Institutionen NVS, Karolinska Institutet. Medel från Fonden utlyses vartannat år och stipendiet uppgår till 17 000 kr. Ansökningshandlingar och instruktioner finns tillgängliga på ki.se/nvs/ingela-petersson-lies-minnesfond fr.o.m. september 2022. Fonden tar tacksamt emot bidrag. Märk talongen ”Ingela Petersson Lies minnesfond”. Bankgiro 5310-6407. Utlysning av stipendium | Rålambsvägen 17 | 112 59 Stockholm | Telefon 08-702 97 74 | cobirehab.se Därför har vi utvecklat världens första bariatriska komfortrullstol Cobi Cruise. Rullstolen kan användas av brukare upp till 325 kg i alla faser av rehabilitering. Med fokus på er arbetsmiljö har vi utvecklat en rullstol med ett unikt ryggsystem, som enkelt och utan verktyg kan anpassas till alla kroppsformer. Cobi Cruise finns som manuell eller med elektrisk framdrift. Båda modellerna är nu krocktestade och godkända. Kontakta oss på 08-702 97 74 eller e-post info@cobirehab.se för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig med kunskap och utbildning inom området ”Tunga brukare och hjälpmedel”. Det är en tung brukare! Vad gör vi? Vård, arbetsmiljö och stora storlekar. Det vet vi allt om i Cobi Rehab. OBQ11 OBQ11 är ett screeninginstrument med 11 påståenden där personen själv gör en skattning av sin aktivitetsbalans. Instrumentet är användbart för vuxna och kan användas som underlag för fortsatt arbetsterapeutisk intervention. Läs mer på arbetsterapeuterna.se Som medlem betalar du bara halva priset på Akademins publikationer och kurser. Självskattad aktivitetsbalans OCCUPATIONAL BALANCE QUESTIONNAIRE (OBQ11) SVENSK VERSION 1.0/2022 Carita Håkansson & Petra Wagman NYTT INSTRUMENT!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=