Arbetsterapeuten-4-2022

Professor Petter Gustavssons forskargrupp vid Karolinska institutet har i flera år och forskningsprojekt studerat övergången från studier till arbetsliv. I rapporten Nya professionella, som presenterades i slutet av 2020, följde man nyexaminerade från slutet av utbildningen till ett år efter examen. Alla som ingick i studien arbetade i offentlig sektor: jurister, lärare, läkare, officerare, poliser, socionomer och sjuksköterskor, men inte arbetsterapeuter eftersom underlaget var för litet. Nya i arbetslivet kommer ofta in med en massa energi. Engagemanget är stort. Men det är mycket att ta in, många kartor att rita upp i huvudet den första tiden och risken finns att återhämtningen blir lidande. – Första tiden i yrket kan vara förknippat med stor osäker och stress. Stressen kan främja lärandet – den ger energi att möta utmaningarna och tydligt fokus på uppgifterna. Men det finns också risk för att stress kan starta en negativ spiral – att återhämtningen åsidosätts och lärande och anpassning inte sker, sa Petter Gustavsson i ett webbsänt seminarium ordnat av Afa försäkring 2020. I studien frågade man de medverkande vad de såg fram emot (kunskap, kollegor, lön, utvecklas inom professionen, göra skillnad, vara behövd) och vad de inte såg fram emot (stress, ansvar, hög arbetsbelastning, ensamhet, inkompetens, att inte vara välkommen) med det nya jobbet. Forskargruppen listar tre utmaningar som de främsta med att vara ny. Man blir överbelastad med information, osäker över sin egen kompetens och man känner sig ensam. – Utmaningarna går över ganska snabbt då man blir upptagen i arbetsgruppen och lär sig arbetsuppgifterna. Men om arbetsgivaren har orealistiska krav och den nya har orealistiska inställningar kan introduktionstiden förlängas. Omman dessutom försöker lösa problemen kortsiktigt genom att hoppa över sina raster, jobba längre och skippa sina fritidsaktiviteter kan det leda till en nedåtgående spiral. Det är viktigt att bryta den, sa Petter Gustavsson på seminariet. Undersökningen listar fyra huvudsakliga typer av insatser korta om 3Rollrelaterat stöd Arbetsplatsen har utsedda mentorer och handledare, som nyanställda kan diskutera arbetsuppgifterna med. Man får återkoppling på sin arbetsprestation och hjälp med att få perspektiv på motgångar och saker som ska göras. Får reflektera över sina insatser och yrkesrollen med seniora medarbetare. Och får prata om att vara ny och får svar på sina frågor. Strukturellt stöd Man har avsatt tid för inskolning och genomgångar och får ta del av utbildningsaktiviteter. Det finns informationsmaterial anpassat för nya och under introduktionsperioden har man delat ansvar. I början kanske nyanställda får göra en sak i taget och extratid för att utföra uppgifterna. Man kan också få enklare uppgifter och reducerad arbetstid. Uppgiftsrelaterat … Nyanställda får gå bredvid eller skugga en senior medarbetare. Man får hjälp med att planera sitt arbete och prioritera bland arbetsuppgifterna. Och kanske specifika övningsuppgifter för att utveckla kompetensen. … och relationsrelaterat stöd Insatser för att få lära känna både gamla och nya kollegor under arbetstid. Reflektionstid med andra nya. Inplanerade AW. lyckad introduktion 42 En bra introduktionsplan – med utsedda mentorer, handledning och feedback, tid för reflektion, hjälp med prioriteringar och svar på frågor – underlättar för nyanställda att bli varma i kläderna och en del av arbetsgruppen. Viktigt att ha förståelse för vad nya kämparmed KOLL PÅ FOTO: KI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=