Arbetsterapeuten-4-2022

ORDFÖRANDEN ida kåhlin Ordförande Augusti och september är den del av året som vi brukar betrakta som skördetid. Här på Östgötaslätten går skördetröskorna varma. Tomaterna lyser solmogna mot husväggen och äppel-, päron- och plommonträdens grenar dignar av frukt. Det är tid att njuta av det som såtts och planterats, det som vårdats och vuxit. Det är med just den känslan i magen som jag nu tar mig an ännu en termin i mitt uppdrag som förbundsordförande. För det är med både glädje och stolthet som jag kan konstatera att mycket av vårt idoga påverkansarbete de senaste åren faktiskt på allvar börjar leda till positiv förändring. Det är dags att njuta av det vi har planterat. Kvalitet i kommunal hälso- och sjukvård och jämlik tillgång till rehabilitering, habilitering och hjälpmedel är alla frågor somden senaste tiden diskuterats inom den nationella politiken på ett sätt somvi inte är vana vid. Det är också exempel på frågor som engagerat oss som förbund under lång tid, frågor som spelar roll för att vi som arbetsterapeuter ska kunna göra ett bra jobb där vår kompetens används på det mest ändamålsenliga sättet. Många av de lösningsförslag somvi har planterat och vårdat i vår opinionsbildning har nu etablerats, vuxit sig starka och blivit till konkreta politiska förslag och åtgärder. Ett exempel är att regeringen nu – äntligen – gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för nationella riktlinjer gällande rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. I direktivet framgår uttryckligen att arbetet ska bedrivas i dialog med oss i Sveriges Arbetsterapeuter. Det är unikt. Ett ytterligare exempel är det nationella kompetenscenter för äldreomsorg somnu inrättats vid Socialstyrelsen och som bland annat kommer att arbeta med att samla och stödja implementering av aktuell kunskap. Det kommer att leda till en ökad kunskapsstyrning inom kommunernas verksamheter, vilket vi länge jobbat för i olika sammanhang. Kronan på verket är kanske ändå den äldreomsorgslagsutredning som överlämnades till socialminister Lena Hallengren i slutet av juni och som bland annat föreslår införandet av funktionen kvalitetsansvarig för rehabilitering, KAR, i landets alla kommuner. Det må fortfarande bara vara förslag, men ett stort steg har tagits framåt för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Äntligen riktas ett rättmätigt fokus mot personcentrerade, hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande insatser i våra 290 kommuner och vi som förbund har all anledning att fira. Sveriges Arbetsterapeuters arbete har burit frukt. Vi är ett förbund somgör skillnad. Det är viktigt att vi njuter av våra framgångar, menmed det sagt menar jag inte att det är tid att luta sig tillbaka. Långt ifrån. Vårt uppdrag som förbund när det gäller att bevaka och påverka dessa frågor är nu viktigare än någonsin. Vi har ett stort ansvar att nu göra allt vi kan för att se till att resultatet av de möjligheter somhar skapats och de dörrar somhar öppnats blir så bra sommöjligt - för vår profession och för alla som är i behov av vår kompetens och våra insatser. Jag är taggad för det uppdraget! Vi gör skillnad! ”Många av de lösningsförslag som vi har planterat och vårdat i vår opinionsbildning har nu etablerats, vuxit sig starka och blivit till konkreta politiska förslag och åtgärder.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=