Arbetsterapeuten-4-2022

7 I juni röstade riksdagen igenom propositionen ”Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden”. Omställningspaketet utgår från parternas Trygghetsöverenskommelse och innehåller tre delar: ett nytt omställningsstudiestöd, ett nytt grundläggande omställnings- och kompetensstöd samt en reformerad arbetsrätt. Reformen börjar gälla i oktober och innehåller förändringar både i lagstiftning och kollektivavtal. Den gäller hela arbetsmarknaden med anpassning för olika sektorer. – Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på arbetsmarknaden. Reformen ger kraftigt förbättrade möjligheter till kompetensutveckling och lärande genom hela arbetslivet, säger Maria Yngvesson, förhandlingschef på Sveriges Arbetsterapeuter. Omställningsstudiestödet gör det möjligt att studera mitt i karriären. Det består av ett statligt studiestöd och en kollektivavtalad utfyllnadsdel som ger upp till 80 procent av lönen. – Du får studera på heltid i 44 veckor och vissa kollektivavtal kan dessutom ge rätt till längre tid. Utbildningen ska stärka din ställning på arbetsmarknaden och därför kommer du normalt sett inte att få stöd för utbildningar till yrken där det är stor konkurrens. Stödet är inte heller tänkt för utbildningar som din arbetsgivare borde tillhandahålla för att du ska klara ditt jobb. Maria Yngvesson tror att omställningsstudiestödet blir betydelsefullt för professionen. – Vi vet att många arbetsterapeuter vill vidareutbilda sig men inte har kunnat, eftersom det varit svårt att få ihop ekonomin vid studier mitt i karriären. Det är väldigt glädjande att det nu blir helt andra ekonomiska förutsättningar. Vår förhoppning är att många arbetsterapeuter kommer att använda stödet för att stärka sin kompetens. Den andra delen av reformen handlar om att alla arbetstagare, även på arbetsplatser utan kollektivavtal, ska få grundläggande omställnings- och kompetensstöd för att stärka sin framtida ställning på arbetsmarknaden. Den tredje delen är en reformerad arbetsrätt som ska balansera arbetsgivarnas behov av flexibilitet med arbetstagarnas behov av trygghet. En av nyheterna är att ”saklig grund” ändras till ”sakliga skäl” vid uppsägning från arbetsgivarens sida. – Den övergripande tanken är att det ska bli mer förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare vad som är tillräckliga skäl för uppsägning, framför allt när det gäller personliga skäl. Även turordningsreglerna enligt Lagen om anställningsskydd ändras, så att alla arbetsgivare har rätt att undanta tre anställda. – Men i kollektivavtalen finns andra regleringar, och det varierar mellan olika sektorer. Inom region och kommun får till exempel inte arbetsgivaren göra något undantag alls. Därtill ersätts allmän visstidsanställning med särskild visstidsanställning som snabbare övergår i en tillsvidareanställning. Tiden kortas från 24 månader till 12 månader. Andra förändringar är att heltid blir norm, en särskild turordning vid ”hyvling” och en ny regel i uthyrningslagen. På arbetsterapeuterna.se hittar du mer information om reformen. – Tveka inte att höra av dig till någon av oss ombudsmän om du har funderingar. Och håll utkik efter ”Luncha med facket” – nu i höst kommer ett av tillfällena att handla om omställning, avslutar Maria Yngvesson. katja alexanderson ”Parterna har tagit ett helhetsgrepp om tryggheten på arbetsmarknaden.” MARIA YNGVESSON FOTO: PONTUS WIKHOLM Lättare att plugga mitt i karriären Med ett statligt studiestöd och en kollektivavtalad utfyllnadsdel, som ger upp till 80 procent av lönen, ska det nu bli lättare att stärka sin kompetens – utan att behöva leva på ”bröd och vatten”. Stolt parad Efter två år utan fysiskt Pridedeltagande var många medlemmar, tillsammans med vänner och familj, på plats i Stockholm Pride Parade för att lyfta hbtqi-frågor och allas rätt att älska den de vill och vara den de är: på jobbet, under studietiden, i behandlingsrummet, överallt och hela tiden. 27okt är det Arbetsterapins dag och World OT Day – en dag när arbetsterapeuter världen över samlas kring professionen och gör olika aktiviteter för att stärka gemenskapen och uppmärksamma värdet av arbetsterapi. FOTO: SVERIGES ARBETSTERAPEUTER

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=