Arbetsterapeuten-5-2022

12 HALLÅ DÄR! Vad har du jobbat med tidigare? – Senast var jag chef för Nestor FoU som är ett forsknings- och utvecklingscenter som jobbar med äldrefrågor. Jag har även varit forskare och lärare på Karolinska institutet och mitt forskningsområde har varit digitalt stöd för personer med kognitiv nedsättning, och innan dess arbetade jag som arbetsterapeut 14 år inom äldreomsorgen. Äldrefrågor verkar alltid ha funnits med dig, varför? – Först var det mötet med patienterna som var inspirerande och roligt. Senare har det varit frågorna om hur äldre ska få inflytande och kontroll över sin vardag som har varit viktiga för mig att jobba med. Vad blir det första du sätter tänderna i? – Vi behöver rekrytera medarbetare. Som ett underlag för det ska vi ha dialogforummed kommuner för att höra vad de vill ha för stöd och se var behoven ligger. Redan nu arbetar Socialstyrelsen målgruppsanpassat och vi hoppas kunna jobba vidare med det för att bli ännu bättre. Vi vill även bygga upp ett samarbete med forskare. Hur ser du på de stora utmaningarna inom äldreomsorgen som kompetens- och bemanningsfrågan? – Utifrån mitt perspektiv handlar det om hur ny kunskap ska integreras i verksamheterna när det är svåra förutsättningar som underbemanning och för få med adekvat utbildning. Jag tror att teamarbetet är en väldigt viktig väg för att föra in kunskap i verksamheterna eftersom samarbetet runt klienterna ger möjlighet till kunskapsutbyte. Är det någon speciell fråga som ligger dig nära? – Ja, förebyggande arbete, där kommunerna troligen kommer att få ett större ansvar. Det kan vara fallprevention eller att förebygga ensamhet och fysisk inaktivitet. Vi skulle kunna stötta med kunskap om vilka insatser man ska satsa på och hur man kan följa upp. Det kan då även handla om hur kunskapsstöd ska se ut och om kommunerna får ut rätt information av kartläggningar som görs. Något som också ligger nära är att lika väl som det är viktigt att dra nytta av välfärdsteknik och digitalisering är det viktigt att se utmaningarna, det kan vara svårt att bli inkluderad i det digitala samhället som äldre. Hur vi kan bidra i den här frågan vill jag gärna jobba vidare med. Anki Wenster ... Eva Lindqvist som ska leda Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg som invigdes i augusti. Kompetenscentret ska öka kunskapen om äldreomsorg nationellt och ge kommunerna stöd i utvecklingen av äldreomsorgen. FOTO: PRIVAT ILLUSTRATIONER: MOSTPHOTOS Kunskap som räddar liv Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige. Om alla håller sig uppdaterade på de senaste riktlinjerna för hjärtlungräddning och ingriper vid ett misstänkt hjärtstopp kan många liv räddas. På hjart-lungfonden.se kan du läsa mer om HLR. 11 oktober ... öppnade löneenkäten. Du har väl redan svarat? Ju fler som svarar desto bättre bli lönestatistiken. Ett menskligare arbetsliv i fokus Den ideella organisationen Mensen arbetar för ett jämställt samhälle med en öppen och kunskapsbaserad syn på mens utan tabun och fördomar. En del av det arbetet är att verka för ett arbetsliv där frågor som rör menscykeln är en självklar del av arbetsmiljöarbetet. Hur ser det till exempel ut med möjligheten att ta paus och byta skydd? Mer på mensen.se. Mer hälsodata för hälsans skull En kartläggning från Socialstyrelsen visar att det finns omfattande behov av nationella hälsodata i Sverige. Data behövs bland annat från primärvården, om användning av läkemedel inom hälso- och sjukvården samt för krisberedskap och krishantering. – Nationella hälsodata av god kvalitet är viktiga för att vi ska få en bättre och säkrare vård för alla patienter och i förlängningen en bättre hälsa för alla, säger Anna Bennet Bark, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande. Kartläggningen har också identifierat flera hinder. – Till exempel finns det en juridisk komplexitet vid insamling och delning av data, det saknas enhetliga nationella informationsstrukturer, hälso- och sjukvårdsverksamheterna är olika organiserade och data registreras och lagras på olika sätt. Mer på socialstyrelsen.se. Nyttigt fika Är det bra att kunna jobba när och var man vill? Hur funkar delat ledarskap? Hur kommer man igång med arbetsmiljöarbetet? Hjälper eller stjälper it-systemen? Jobbfika är en podd från Prevent som tar upp vad som händer på jobbet. Du hittar podden där poddar brukar finnas och på prevent.se. ILLUSTRATION: MOSTPHOTOS

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=