Arbetsterapeuten-5-2022

16 – Vi måste tro på att människor fixar det. Ibland kan det gå fel, men då ska vi finnas där som stöd. Mikroarrangemang måste räknas. Det ska vara lätt att hoppa på ett tillfälligt engagemang. Alla vill inte ta ett förtroendeuppdrag för ett år, men däremot kanske vara med och ordna en aktivitet eller jobba för en enskild fråga. Det kan vara starten på ett längre och djupare engagemang. – Steg ett är sakfrågor. Frågor med stort F, som berör medarbetare på en specifik arbetsplats. Det kan växa och bli ett engagemang för facket i stort. Alla kommer förstås inte att vilja gå vidare, men kroka armmed demni vill ha med och sänk tröskeln för att göra bara en aktivitet. Angeli SjöströmHederberg talar mycket om att facket är en demokratisk rörelse. Manmåste möjliggöra för medlemmarna att vara med och bestämma. Och vara beredd på att de vill tycka till. – Det kräver lite mod att verkligen släppa in sina medlemmar och lyssna på vad de säger. Frågar vi efter åsikter och idéer kommer vi att få det också. Antingen är man en demokratisk organisation eller så är man det inte. Det kan ta lite mer tid att involvera på riktigt, men blir mer hållbart i längden. Med en centraliserad, tjänstemannastyrd organisation riskerar man däremot att passivisera det lokala engagemanget. Risken finns att drivkraften och egna initiativ försvinner omman hela tiden blir serverad färdiga mallar – hur proffsiga och snygga de än är. Tröskeln till att engagera sig blir lätt för hög om det finns för många riktlinjer för hur det ska gå till. Det blir för invecklat. Det blir också allt vanligare att medlemmar behandlas som kunder. Ungefär somnär partierna under valkampanjen talade till medborgarna som konsumenter. Man försökte locka röster genom att erbjuda ekonomiska fördelar och extra anslag för olika grupper. – Omman bara kommunicerar den individuella nyttan med medlemskapet och kommunicerar med medlemmar som om de var kunder, så beter de sig så småningom som kunder. Vi måste träna på att lyfta och berätta den demokratiska biten av facket. Men också om fackets roll sommöjliggörare av att det blir bättre på jobbet. Angeli SjöströmHederberg tycker att engagemang är bra på alla nivåer. Samhället mår bra av organisationer som driver förändring. Organisationer mår bra av individer som är med och påverkar. Och vi blir lyckliga av att göra saker tillsammans. För unga kan ett föreningsengagemang vara det som gör att man inte dras in i brottslighet. Frågan är hur man får fler människor ombord. – Framför allt vill man få frågan. Ett massutskick per mejl känns inte på samma sätt. Det handlar om att ha en god relationmed sina medlemmar. Oftast är det bättre att ha ett kvalitativt samtal med några få medlemmar än att fokusera på allmänna budskap och kvantitet. Hon tillägger: – Kanske inte sitta hemma på kammaren och fundera och tro att vi kan förstå vad de vill. Då är det bättre att ringa tre personer och fråga: Vad vill ni? Vad är det som gör dig arg? Kan vi göra något litet tillsammans? Skapa inte verksamhet för demni vill nå – skapa tillsammans med dem. ¶ Läs rapporten ”Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019” på bit.ly/medborgarengagemang Boken Medlemsmodellen hittar du på medlemsutveckling.se/bocker/

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=