Arbetsterapeuten-5-2022

38 – Det är kulturellt exkluderande och leder till skuldbeläggning. Som om det vore människors eget fel, eftersom de valt fel aktiviteter. Hon ser en stor fara med att anta att värderingar som är relevanta för majoritetsbefolkningen i det rika norr är giltiga överallt på vårt klot. – Om vi utformar interventioner utifrån vår egen förståelse av vad problemet är – vilket är att personen gör dåliga val – så är våra interventioner sannolikt inte bara irrelevanta, utan möjligen även förtryckande. Hon fortsätter: – Jag vill uppmuntra arbetsterapeuter att utmana de ganska förenklade påståendena som vi har accepterat och reproducerat som om de vore huggna i sten. Och i stället se att de kanske egentligen bara är värdeladdade åsikter. Ett konkret exempel är interventioner kring övervikt och fetma, där det ofta handlar om att individen ska börja laga och äta bättre mat, motionera mer och helt enkelt göra bättre val i vardagen. Men som blundar för vilka förutsättningar det finns för personen att ändra sina levnadsvanor. Finns det affärer i närområdet? Har personen ett vettigt kök? En frys? Har hen råd att köpa storpack eller lever hen med en dag-till-dag ekonomi? Finns det tid att laga mat? Är bostadsområdet säkert eller blir cykeln omedelbart stulen? – Arbetsterapeuter skulle till exempel kunna underlätta för människor att träffas, slå ihop sina matkassar och laga några soppor eller grytor att ta med hem till kommande dagar. Det skulle vara mer positivt än att bara tala om för folk att de borde äta mer hälsosamt. De flesta vet redan vad som skulle vara bra för dem, men de har varken pengar eller tid, säger KarenWhalley Hammell och konstaterar att fattigdom är nära sammankopplat med fetma, att det inte handlar om att människor har valt att vara feta. Överlag anser hon att arbetsterapeuter i högre utsträckning borde arbeta för att skapa förutsättningar för människor att göra de val de själva vill. Det skulle kunna handla om att vara på plats i lokalsamhället och jobba för säkra lekplatser så att föräldrarna vågar släppa ut sina barn eller möjliggöra läxläsning i områden där folk är trångbodda. – Arbetsterapi har ett stort fokus på förmågor. Om du har haft en stroke jobbar vi hårt med att öka din funktionella självständighet och dina förmågor. Vi har inte fokuserat på dina möjligheter att göra det. I stora delar av västvärlden är personer med funktionsnedsättningar underrepresenterade på arbetsmarknaden. Många skulle kunna arbeta, men har inte möjlighet att göra det – de har förmågan, men inte möjligheten. Självständighet är ett av nyckel- begreppen som KarenWhalley Hammell synar i sömmarna. Varför är det så viktigt att klara saker själv, utan hjälp av andra? Varför är det viktigt att kunna klä sig själv om det finns en partner, vän eller annan person som vill och kan hjälpa till? – Självständighet är ett falskt ideal. Även omdu på något sätt skulle kunna hantera allt i din vardag på egen hand, skulle du verkligen vilja det? Berikas inte ditt liv av att du har vänner som stöttar dig? Hon fortsätter: – Självständighetsidealet är ett symtom på det politiska klimatet vi lever i, som uppmuntrar oss att tänka att vi borde vara oberoende och inte behöva andra människors hjälp, säger KarenWhalley Hammell och konstaterar att nyliberalismen är starkt individcentrad. Hon tror att fokuset på individen i bedömningar och interventioner är begränsande och otillräckligt. Det räcker exempelvis inte att enbart titta på lösningar för ett enskilt barn med funktionsnedsättning, utan det måste fungera för hela familjen, släkt, vänner … ja, hela nätverket kring barnet. – Vi framställer ömsesidigt beroende som om det vore sämre och något negativt, i stället för att se det som ett ideal och livsförbättrande – och bortser från det faktum att vi kollektivt kan göra mer. KarenWhalley Hammell sätter också sökarljuset på triaden ADL (self-care), arbete och fritid som hon tycker ger en förenklad bild av mänskligt liv. Uppdelningen bygger enligt henne på ett nyliberalt synsätt och osynliggör många aktiviteter som bidrar till välmående och ger livet värde. Att göra saker för andra kan inte direkt klassas somADL, Se världen ur andra perspektiv k För att vidga sina vyer rekommenderar Karen Whalley Hammell alla att läsa romaner – de kan ge inblick i världar du annars inte kommer i kontakt med. För den som vill läsa något mer arbetsterapeutiskt tipsar hon om den brasilianska arbetsterapitidskriften Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional scielo.br/j/cadbto. I den finns många artiklar på engelska, men som ser världen från ett annat perspektiv än det eurocentriska. WFOT PARIS 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=