Arbetsterapeuten-5-2022

Extra fullmäktige med fyllnadsval till styrelsen Två nya ledamöter till förbundsstyrelsen kommer att väljas på ett extra fullmäktige, som hålls digitalt den 29 november. Av privata skäl har två av ledamöterna i förbundsstyrelsen avsagt sig sina uppdrag. Sveriges Arbetsterapeuter håller därför fyllnadsval vid ett extra, digitalt, fullmäktigemöte den 29 november klockan 16.00–18.00. Fullmäktigeledamöterna är i princip desamma som vid förra fullmäktige 2021. Utöver valet av två ledamöter kommer fullmäktige att besluta om en uppdatering av instruktionen till valberedningen. Valberedningen presenterar sina kandidater den 1 november. Du sommedlem kan närvara digitalt genom att anmäla dig, senast den 15 november, via webben. Följ rapporteringen på arbetsterapeuterna.se. ¶ 6 Stöd i vardagen Att ha barn kan vara tufft och har du en egen funktionsnedsättning kan det vara ännu mer utmanande. Nu finns ett nytt föräldraskapsstöd för föräldrar med psykisk ohälsa eller npf. Det är helt kostnadsfritt och tillgängligt för alla och det går att vara anonym. Du hittar det på brackediakoni.se/trust. Hösten 2023 blir arbetsterapeutprogrammet i Umeå en distansutbildning. Förhoppningen är att kunna locka fler sökande – inte minst från Norrlands inland. BILDER: MOSTPHOTOS Mer melatonin Hormonet melatonin har visat sig påverka sömnen positivt. Nu har forskare vid Uppsala universitet i en studie på unga vuxna visat att användandet av tyngdtäcke kan öka nivåerna av hormonet med 30 procent. Däremot påverkades inte nivåerna av stresshormonet kortisol eller det stressmotverkande oxytocinet. Mer på uu.se. ”Självfallet är alla välkomna att söka, oavsett var man bor i landet.” ILLUSTRATION: MOSTPHOTOS ILLUSTRATION: MATILDA PETERSSON Det råder brist på arbetsterapeuter i Sverige och extra svårt att rekrytera är det bland annat i Norrlands inland. För att täcka framtida behov behöver fler arbetsterapeuter än i dag examineras. Arbetsterapeutprogrammet vid Umeå universitet har de senaste åren haft lågt söktryck till sina 45 studieplatser och därför bygger man nu om utbildningen till en distansutbildning. Sedan hösten 2021 har lärargruppen gjort en systematisk genomgång av och utvecklat både innehåll och pedagogiskt upplägg i nära samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd vid Umeå universitet. Hösten 2023 ska de första studenterna vara på plats online. – Vi vill göra det möjligt att studera från hemorten, och hoppas kunna locka personer som vill bli arbetsterapeuter men som inte kan eller är beredda att bryta upp från sitt sociala nätverk, säger Ulla Nygren studierektor vid arbetsterapeutprogrammet. Studenterna som redan påbörjat sina studier i Umeå fortsätter enligt det nuvarande programmet på plats. Men även framtidens distansstudenter kommer att ha viss undervisning på campus i Umeå, men bara upp till tre veckor per termin. – Det kan vara praktiska moment som kräver färdighetsträning, till exempel förflyttningar, hjälpmedelsutprovning och terapeutisk gruppaktivitet där studenterna behöver testa, träna och öva. Ulla Nygren berättar att ambitionen är att alla terminers studenter vid något tillfälle varje termin ska kunna vara på plats samtidigt i Umeå för att kunna träffa varandra och knyta sociala kontakter. – Vi vet att det är viktigt med tillhörighet, trygghet och gemenskap för att känna motivation i sina studier. Universitetet har också utvecklat ett VFU-samarbete med Västerbotten, Västernorrland och Jämtland/Härjedalen vilket gör att det finns stora möjligheter att göra praktik i, eller nära, sin hemort. – Men självfallet är alla välkomna att söka, oavsett var man bor i landet. katja Alexanderson Umeå går över till distansutbildning

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=