Arbetsterapeuten-5-2022

7 I december blev det, efter förhandlingar mellan facken och arbetsgivarna, klart att premierna till tjänstepensionen höjs rejält för de flesta anställda i kommuner och regioner. Det nya pensionsavtalet innebär att kommuner och regioner kommer att gå över till ett helt avgiftsbestämt system. – Tjänstepensionen blir allt viktigare och med det nya systemet blir pensionen mer förutsägbar. Det bygger på livsinkomstprincipen, där arbetsgivarna löpande betalar in en viss procent av lönen till en pensionsförsäkring, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson. Redan i dag har alla som är födda 1986 eller senare en helt avgiftsbestämd pension. De som är födda 1985 och tidigare har, beroende på lönenivå, antingen avgiftsbestämd pension eller en kombination av avgiftsbestämd och förmånsbestämd. Tack vare det nya avtalet höjs nu avsättningarna rejält. På inkomster upp till lönetaket för allmän pension (i år drygt 44000 kronor i månaden) ökar avsättningen från 4,5 procent till 6 procent av lönen. På inkomster över taket höjs det från 30 procent till 31,5 procent. – Det är en höjning med en tredjedel för inkomster upp till taket och det kommer att ge majoriteten av våra medlemmar goda förutsättningar för att få bättre pensioner i framtiden, säger Maria Yngvesson. Hon konstaterar att storleken på pensionen även påverkas av hur det insatta kapitalet växer – och tillägger att i det avgiftsbestämda systemet behöver man själv välja hur pengarna ska placeras. Den som i dag har en förmånsbestämd pension kan välja att gå över till det nya systemet. Vad som är bäst beror bland annat på lönens storlek, antal år man jobbat i kommun/region och omman planerar att fortsätta arbeta i sektorn. – Prata med din arbetsgivare för att ta reda på om du tjänar på att byta pensionsavtal. Du kan också kontakta förbundet om du undrar hur det nya avtalet påverkar just dig, säger Maria Yngvesson och tillägger att det finns vissa övergångsregler, bland annat kring vad som gäller vid återanställning. Den som nyanställs i kommuner eller regioner efter årsskiftet kommer att omfattas av det nya avtalet, oavsett födelseår. Samtidigt med införandet av det nya avtalet höjs lägsta åldern för utbetalning av avgiftsbestämd pension till 60 år. Tjänstepensionen betalas ut så länge man lever, men det kommer att gå att ta ut den under kortare tid, som lägst tio år. katja Alexanderson Höjda avsättningar till tjänstepensionen Vid årsskiftet höjs inbetalningarna till tjänstepensionen för majoriteten av de anställda inomkommuner och regioner. Sveriges Arbetsterapeuter har varit med och förhandlat framdet nya avtalet. ”Det kommer att gemajoriteten av våra medlemmar goda förutsättningar för att få bättre pensioner i framtiden.” Efterlyses: Oro Fyra av tio svenskar uppger, enligt Mind, att de känner oro, ängslan eller ångest. Nu samlar organisationen in svenska folkets oro för att ge politikerna underlag för en medmänsklig politik och ber människor att dela med sig på sociala medier under #minoro eller på mind.se/orosmoln. 66år Nästa år höjs åldersgränsen för att vara medlem i en a-kassa till 66 år. Läs mer om hur a-kassan fungerar på akademikernasakassa.se. BILD: MIND Avgiftsbestämd pension k Arbetsgivaren betalar löpande in en avgift motsvarande en viss procent av lönen till en pensionsförsäkring. Arbetstagaren väljer hur pengarna ska placeras. Storleken på den slutliga pensionen beror på lönen under hela arbetslivet och hur väl kapitalet förräntas och växer. Förmånsbestämd k Pensionens storlek styrs av lönen de sista åren före pension samt hur länge arbetstagaren har arbetat i sektorn. Källa: Akademikeralliansen MARIA YNGVESSON

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=