PF_ÅR_2022

4 _ sveriges psykologförbund 2022 ongressen 2023 närmar sig. Kristina Taylor har varit förbundsordförande i snart en mandatperiod. En period som präglats av en rad olika globala kriser; pandemin med dess restriktioner, klimatförändringarna, våldet i Iran, det förändrade säkerhetsläget i Europa – och kriget i Ukraina. Hur har dessa kriser påverkat förbundet? – Det har varit utmaningar som tagit mycket kraft och energi, dels att förstå, dels att hantera. Sammantaget tycker jag att vi hanterat det ganska bra. Vi har behövt ställa om en del av verksamheten, dels på grund av pandemin, dels med anledning av kriget i Ukraina, då vi bland annat anordnade träffar för våra ukrainska kollegor på flykt. Vi gav stöd till det ukrainska psykologförbundet och var också med om att rösta för ett uteslutande av ryska psykologförbundet ur EFPA, vilket var ett svårt men under omständigheterna nödvändigt beslut, säger KristinaTaylor. Har förbundsstyrelsen levererat efter kongressbesluten från 2020? – Vi tog oss an kongressens uppdrag omgående och med stor entusiasm. Förutom de tydliga utredningsuppdragen om ny representationsmodell för kongressombuden, organiseringen för våra studerandemedlemmar och förlängd grundutbildning identifierade vi tidigt att specialistfrågorna behöver prioriteras, liksom att utreda hur förbundet och psykologprofessionen kan bidra mer i totalförsvars- och samhällsberedskapsfrågor. Vi inrättade därför ganska direkt arbetsgrupper för dessa fem områden, samt en arbetsgrupp för förhandlings-, lönepolitiska och arbetsmiljöfrågor; styrelsens förhandlingsdelegation, säger KristinaTaylor och fortsätter: – Vi kommer inte ha rott precis allt i land, men allt är påbörjat och det mesta har vi kommit en bra bit på väg med. Nu hoppas vi att Kongressen 2023 landar i en tydlig och gemensam överenskommelse gällande förbundets förutsättningar, prioriteringar samt strategiska val för kommande år – för nästa förbundsstyrelse, men också för hela förtroendeorganisationen och kansliet. Vilka utmaningar ser du att förbundet står inför? – Vi behöver fortsätta att utveckla våra interna strukturer och demokratiska mötesplatser för att kunna agera samordnat och utifrån de olika funktionerna och rollerna i förbundets olika delar. Styrelsens inriktningsproposition handlar omvad vi bedömer behöver vara i fokus för att vi ska bli ett mer strategiskt förbund, och nå framgång i medlemmarnas och professionens viktigaste frågor. Specialistutbildningens framtida utformning och målet att få till stånd en offentlig reglering kommer att vara fortsatt högprioriterad. Vart är förbundet på väg? – Jag tror att både förbundet och psykologprofessionen är inne i en positionsförflyttning som innebär att vi blir tryggare och tydligare med hur vi kan bidra, och därigenommer förstådda, självklara och efterfrågade i fler sektorer och sammanhang, och på fler nivåer än i dag. Vad tar du självmed dig efter tre år somordförande? – De berömda två sidorna av myntet. Att demokrati och föreningsarbete är svårt att göra. Att vad som är demokratiskt och strategiskt, vad som kännetecknar ett gott ledarskap och vad som krävs för ett kollektivt ansvarstagande, uppfattas väldigt olika av olika människor – och därför kräver konstant uppmärksamhet, öppenhet och samtal. Och så andra sidan; att det är vansinnigt roligt och meningsfullt att jobba med! ÄR: Ordförande i Sveriges Psykologförbund och ledamot i Sacos styrelse. ÅLDER: 48 år. BOR: På Värmdö. FAMILJ: Man och tre barn. GÖR JAG GÄRNA: Simmar, lyssnar på musik och på P1. Pluss att jag skulle vilja dansa mer. »Vi vill vara tydliga med hur vi kan bidra.« FÖRBUNDSORDFÖRANDE HAR ORDET K

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=