Gustafsborgs Säteri

ETT FRISTÅENDE FULLSERVICEFÖRETAG FÖR DIN SKOG

ÖVER 150 ÅR I BRANSCHEN Gustafsborgs Säteri AB är fullserviceföretaget inom skogsbranschen som kombinerar lång historia, brett sortiment och cirkulärt tänkande. Carl Wendt förvärvade säteriet och startade den skogliga verksamheten redan 1867. Sedan dess har vi varit en pålitlig partner som sköter kundernas skogar som om de var våra egna. Gustafsborgs Säteri förvaltar skogsfastigheter, utför avverkningsuppdrag, producerar samt köper och säljer skogsbränsle i Skåne. Omvärlden är i ständig förändring och vi med den. Dagens förutsättningar och efterfrågan kan snabbt ändras och för att möta morgondagen är vi i ständig utveckling och öppna för nya affärsidéer. Det som efterfrågades igår behöver inte vara eftertraktat idag. Gustafsborg är ett förhållandevis litet bolag med snabba beslutsvägar och stor flexibilitet. Vi följer utvecklingen noga och anpassar oss för att på bästa sätt lämna över vårt arv till kommande generationer. Gustafsborgs alla samarbeten, kortsiktiga eller långsiktiga, är alla lika viktiga och vi har alltid skogens bästa för ögonen. Skogen är inte bara vår nutid, den är även vår framtid.

Se vår film! 1867 Carl Wendt köper Gustafsborgs Säteri 1879 Verksamheten utökas med karpodling 1886 Gustafsborg startar tillverkning av ättika 1958 Boksågverket startar tillverkning av bland annat järnvägsslipers 1999 Gustafsborg certifieras enligt FSC och PEFC 2004 Företaget startar skogsbränsleverksamhet i egen regi 2015 Gustafsborg upplåter 600 ha mark till naturreservat 2019 Utökar verksamhetsområdet med Sydöstra Skåne både inom skog och bioenergi Våra växande skogar är en fantastisk resurs! Framtiden är full av nya användningsområden från förnybar skoglig råvara 2023 Gustavsborgs verksamhet går mot ett fossilfritt skogsbruk

Som fullserviceföretag hjälper vi dig med allt från plantering till slutavverkning

EN GOD AFFÄR FÖR DIN SKOG Med Gustafsborgs expertis och erfarenhet ser vi till att du får bästa möjliga pris för ditt virke. Vi kan göra det tack vare vår långa erfarenhet och våra goda kontakter inom Sverige men även utomlands. Vi gör allt för att du ska få både bättre pris och bättre service än någon annanstans. Som fullserviceföretag hjälper vi dig med allt från plantering till slutavverkning. Vi ser till att jobbet blir utfört på ett korrekt sätt utifrån ditt önskemål, lagar och certifieringsregler. Gustafsborgs skogliga verksamhet vilar på fem ben. EGEN SKOG Gustafsborgs Säteri äger och förvaltar egen skog och har som övergripande mål att långsiktigt öka skogskapitalet. FÖRVALTNING För skogsägare som önskar en långsiktig samarbetspartner erbjuder vi tjänster för rationell skogs- och ekonomiförvaltning. Vi utgår från dina önskemål och avkastningskrav när vi tillsammans arbetar fram förslag på hur skogen ska förvaltas. AVVERKNINGSUPPDRAG Gustafsborg tillhandahåller avverkningsresurser som utför alla arbeten i hela produktionskedjan med hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. Vi erbjuder kvalificerade och kostnadseffektiva avverkningar med erfaren personal som maximerar avkastningen från din skog. LEVERANSVIRKE Om du själv är verksam i skogen köper vi gärna ditt leveransvirke av olika löv- och barrsortiment. Vi hjälper dig till en god affär. SKOGSENERGI Biobränsle är idag ett viktigt och ständigt växande sortiment. I princip alla avverkningar genererar energisortiment. Hanteringen av skogsbränsle från skog till panna är helt avgörande för ekonomin i skogsbränsleverksamheten. Rätt hanterat skogsbränsle som ger ett högkvalitativt material är en lönsam och miljömässigt god affär. Vi har unika lösningar för hantering och sönderdelning av skogsbränsle utifrån förutsättningarna på just din avverkning. När vi tar tillvara på biobränslet får du som skogsägare en högre avkastning samtidigt som det bidrar till en bättre miljö. Vi har ett gott samarbete med närliggande värmeverk, lokala entreprenörer och är heltäckande inom skogsbränslehantering.

PERSONLIG FULLSERVICE Tillsammans med våra kunder går vi ut i skogen och ser vad som kan göras. Tillsammans bestämmer vi också hur det ska göras. På Gustafsborg är vi måna om våra kundrelationer och är stolta över att ha långa samarbeten med skogsägare i hela södra Sverige. Det är genom att vara en inlyssnande partner och rådgivare som vi skapar ett starkt band, relationer och förtroende. – Jag köpte min fastighet 1993, men Gustafsborgs Säteri har faktiskt skött om den sedan 1936. Jag är otroligt nöjd med deras arbete, där de sköter allt från förvaltning till hjälp med bokföring. Servicen som jag får här är högklassig och det är skönt att ha dem vid min sida för rådgivning. Jag upplever att Gustafsborg skapar en win win-situation och jag känner verkligen att det är en samarbetspartner som jag kan lita på. Leif Klevbo

PLANTERING Gustafsborgs Säteri hjälper dig med rådgivning eller hela planteringsarbetet. Det är viktigt att planera för sin plantering för bästa resultat. RÖJNING Att röja rätt höjer värdet och minskar utgifterna. Du som söker röjningshjälp finner en gedigen röjningskompetens och erfarenhet av alla sorters röjning hos oss på Gustafsborg. Vi ger självklart också råd och hjälp till dig som själv vill röja din egen skog. Behovet av röjning kan uppkomma snabbt då ungskog växer fort. Låt den inte bli eftersatt. GALLRING På Gustafsborg använder vi den senaste och bästa tekniken i maskinsystemen för att reducera och minimera eventuella skador i bestånden. Gallringarna varierar beroende på ålder och dimension, allt från massaved, kubb- och timmersortiment till biobränsle. SLUTAVVERKNING Din största intäkt som skogsägare är slutavverkningen och för att se till att maximera din avkastning använder vi moderna skördarsystem. Detta säkerställer bästa möjliga betalning för ditt virke. Självklart använder vi ny skonsam teknik för att minska markskador och minimera bränsleförbrukningen.

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE I allt vi gör på Gustafsborgs Säteri har vi hållbarhet i tankarna. Det löper som en röd tråd genom vår verksamhet att värna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi menar att det är i stort sett omöjligt att verka inom skogsbranschen utan att värna hållbarhet, och för oss är det självklart att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling. Som producent av biobränsle har vi en naturlig väg rakt in i framtiden. Det blir allt viktigare med förnyelsebar energi med skogen som energikälla. Vi har sålt skogsbränsle till värmeverk i egen regi sedan 2004 och har stor erfarenhet av att arbeta med närproducerat skogsbränsle. Vi bidrar också till en hållbar skog genom att göra avsättningar i egen skog. Som exempel kan nämnas Emsfors-Karlshammar utmed Emån där vi upplåtit 600 ha till naturreservat. På Gustafsborg är vi certifierade enligt FSC® och PEFC. Vi bryr oss om skogen och naturen och är stolta över att få dessa kvitton på vårt hållbarhetsarbete. PÅ VÄG MOT ETT FOSSILFRITT SKOGSBRUK Gustafsborg arbetar för ett miljövänligt och uthålligt skogsbruk. Elröjsågar är redan implementerade i verksamheten och tar oss ett steg närmare ett fossilfritt skogsbruk. Vi erbjuder alla våra leverantörer ett förnybart dieselalternativ, HVO 100 hydrerad vegetabilisk olja, som produceras från avfall, restoljor och fetter, såsom använd matolja. Detta minskar utsläppen med 80 % jämförbart med fossil diesel. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION PEFC/05-32-321 PEFC-märkningen intygar att vårt virke kommer från hållbart förvaltade skogar. Varje inköp av en PEFC-märkt produkt bidrar till hållbart förvaltande av skogen och stöder de som är beroende av skogen världen över. www.pefc.se

Skogen är inte bara vår nutid, den är även vår framtid

SKOGENS FANTASTISKA MÖJLIGHETER Att ha arbetat inom skog i över 150 år är en ynnest. Det finns få saker i det svenska samhället som ger så mycket tillbaka som en välskött skog, och naturens möjligheter kan ibland te sig oändliga. På vår mark utnyttjar vi det mesta av vad skogen och naturen har att ge. Våra sjöar erbjuder attraktiva fiskevatten där vi vänder oss till erfarna gäddfiskare. Vi har också erbjudanden till företag som vill ge sina kunder eller anställda en upplevelse utöver det vanliga, komplett med guide från Gustafsborg. FÖR EN LEVANDE LANDSBYGD På Gustafsborgs Säteri ser vi skogsbruk, jordbruk och jakt som viktiga faktorer för en levande landsbygd. Jaktbart vilt på Gustafsborg är huvudsakligen vildsvin, rådjur och älg och vi arrenderar i dag ut jaktmark om ca 9 000 ha till runt 30 olika jaktlag. Här väger stabilitet och långsiktighet tungt och vi samarbetar kontinuerligt med samma jaktlag. Rotationen är låg, men när ledig jaktmark är tillgänglig annonseras det ut i jaktpressen. MINA ANTECKNINGAR

Tryck: Ljungbergs Tryckeri FREDRIK DAHL Skogschef Tel: 0435-46 90 99 Mobil: 070-976 17 39 fredrik@gustafsborg.se MARTIN OHLSSON Virkesinköp och Skogsförvaltning Norra Skåne Telefon: 0435-340 20 Mobil: 073-912 70 22 martin@gustafsborg.se MATS DE VAL Förvaltning av bolagets egna skogar Jakt & Fiske Telefon: 0435-340 24 Mobil: 070-233 40 45 mats@gustafsborg.se MELKER MAGNUSSON Virkesinköp och Skogsförvaltning Mittskåne Tel: 0435-46 90 98 Mobil: 070-387 81 80 melker@gustafsborg.se MARIA ESKILANDERSSON Skogsbränslechef Tel: 0435-46 90 97 Mobil: 070-976 17 37 maria@gustafsborg.se MAGNUS RÖNNDAHL Virkesinköp Östra & Södra Skåne Telefon: 0435-340 22 Mobil: 070-835 07 62 magnus@gustafsborg.se

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=