Hos Ljungbergs

CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem förmiljö Nr 5938 Kvalitet Vi är certifierade enligt ISO9001:2015 vilket innebär att vi har ett certifierat kvalitetsledningssystem. För att göra alla steg i processen rätt arbetar vimed stän- diga förbättringar och strukturerade rutiner. Detta är en självklarhet för oss. Kvalitetskontroller, kalibreringar ochavvikelsehantering är viktiga delar i vårt kvalitetsarbete. På så sätt undviker vi fel produktionsflödet ochblir dessutomen lärande organisation. Vi är också certifierade enligtCGP, Certifierad GrafiskProduktion. Denna certifieringbaseras på den internationella tryckstandarden ISO12647-2 samt flera andra kringliggande ISO-standarder. Genomatt arbeta efter dessa standarder kanvi garantera eneffektivproduktion samt ge samma fina tryckresultat till våra kunder, gångpå gång. Miljö I dag är det allt fler företagochoffentliga verksamhe- ter somefterfrågarmiljöanpassade trycksaker. Vi har sommål att hålla enhögmiljöprofil i vår tillverkning av trycktaprodukter. Vi ska genomförebyggande åtgärder ochgenom aktivtmiljöarbete ständigt förbättra företagetsmiljö medhjälpav vårt certifierademiljöledningssystem enligt ISO14001:2015 ochäven fortsättningsvis leva upp till krav enligt Svanen, PEFCochFSC®. Vill dumiljömärkadin trycksak? Hör avdig till oss så hjälper vi dig. CERTIFIERAD ISO 9001 Ledningssystem förkvalitet VI bryr oss!

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=