Arbetsterapeuten-1-2021

” 35 NYA BÖCKER Stöd för samtal med våldsutsatta  Motiverande samtal är en samtals- metod för att hjälpa personer att fatta ett beslut om förändring. Med både teori och praktiska exempel ger bok- en konkreta verktyg i samtal med våldsutsatta. Extra fokus läggs på att motivera personer som lever med våld i nära relationer att gå vidare med sina liv. I tredje upplagan finns två nya kapitel: ett om våld i hbtqi- relationer och ett om kvinnor som våldsutövare. Hjälp att fatta ett beslut om förändring MOTIVERANDE SAMTAL I ARBETE MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Liria Ortiz Gothia Kompetens Testa teorierna i verkligheten  I boken VFU i praktiken finns övningar i hur man kan ta ansvar för sin egen lärandeprocess och hur man kan ta hjälp av handledaren. Den riktar sig i första hand till studenter, men innehåller också verktyg och modeller för att stötta handledaren i den verksamhets- förlagda utbildningen. Författaren Lilja Cajvert har själv lång erfaren- het som handledare inom vård och omsorg, socialtjänst och skolan. VFU I PRAKTIKEN Lilja Cajvert Studentlitteratur en här tankeväckande boken handlar om vad författaren kallar för arbetslinjens blinda fläck: arbetets innehåll. Vad gör vi på jobbet och vad gör det med oss sommänniskor och samhälle? Det offentliga samtalet utgår oftast från att människor får kom- ma till sin rätt på jobbet. Men är det verkligen så? Tyvärr är det inte den bild som framträder i undersökningarna och intervjuer- na i boken. Alldeles för många människor går till jobbet bara för att få lön och känner inte att det de gör på dagarna bidrar till att göra deras egna liv, eller sam- hället, bättre. I stället känner man sig som en robot. Gör samma saker om och om igen, följer fast- lagda instruktioner och manualer. Utan möjlighet att påverka arbe- tets utformning. Boken lyfter att arbetslivet för många blivit allt mer detaljstyrt och uppdelat i mindre bestånds- delar, där varje person behöver kunna mindre. Utbytbarheten ökar. Och arbetstagarnas ställning gentemot arbetsgivarna blir sva- gare desto mindre de själva behö- ver engagera sig i problemlösning på jobbet. Passar inte galoscherna är det bara att byta jobb – i stället för att försöka påverka arbets- platsen till det bättre. Därför understryker David Eklind Kloo att arbetets innehåll är en viktig facklig fråga vid sidan om yttre villkor som trygghet och löner. Inte minst eftersom hur vi upplever att vi har det på jobbet går hand i hand med hur vi ser på samhället. Författaren efterlyser en demo- kratisering av arbetslivet där arbetstagarna får större makt över arbetets innehåll. Där eko- nomisk vinst inte är det allena rådande syftet. Här ser han en möjlighet i coronakrisens köl- vatten – nu har vi chansen att skapa något bättre. Det är dags att börja samtala om vilket sam- hälle vi vill ha, om vilka konse- kvenser våra gemensamma prio- riteringar får – för enskilda indivi- der men också för planeten. Rekommenderad läsning för alla, men lite extra för fackligt en- gagerade. katja alexanderson D Engagerande fack bok ARBETETS MENING David Eklind Kloo Premiss förlag

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=