Arbetsterapeuten-1-2023

7 60% ... av alla sysselsatta uppger att de har för mycket att göra på jobbet. Ungefär lika stor andel har under det senaste året arbetat trots att de känt sig sjuka och inte borde jobbat. Mer på av.se. Sveriges Arbetsterapeuters löneenkät visar att lönerna ökade med 4,2 procent mellan 2021 och 2022, för identiska individer. Det är en förbättring jämfört med 2020–2021 då lönerna ökade med 4,0 procent. Medellönen för alla som svarade på enkäten (kollektivet) låg på 36 818 kronor i månaden. – Löneutvecklingen har varit god de senaste åren och det är förstås glädjande, men den genomsnittliga lönen för en medlemmed befattningen arbetsterapeut var 35 528 kronor i månaden. Det är orimligt lågt med tanke på hur ansvarsfullt och komplext yrket är, säger Sveriges Arbetsterapeuters förhandlingschef Maria Yngvesson. Enkäten visar att skillnaden mellan en nyexaminerad arbetsterapeut och en arbetsterapeut som närmar sig pensionen bara är i storleksordningen 10000 kronor. – Möjligheter till en bättre livslön är en nyckelfråga för förbundet. Om vi ska lyckas med omställningen till nära vård och den demografiska utmaningen måste det löna sig bättre att utbilda sig till arbetsterapeut och andra kvinnodominerade yrken i välfärden. De högsta lönerna återfinns i staten, med en medellön på 43 580 kronor i månaden. I privat sektor låg medellönen på 38 934 kronor. I kommunerna ökade lönerna för identiska individer med 3,8 procent, medan ökningen i regionerna var 4,3 procent. Däremot ökade lönegapet mellan kommunerna och regionerna med 217 kronor eftersom löneökningen för kollektivet var lägre i regionerna. 2022 var medellönen 1 646 kronor högre i kommunerna jämfört med regionerna, 37 079 kronor jämfört med 35 433 kronor. När det gäller medellönen för nyexade är skillnaden hela 3 513 kronor, 32 264 kronor jämfört med 28 751 kronor. – Vi vet att många regioner redan i dag har svårt att rekrytera arbetsterapeuter och om lönerna fortsätter att släpa efter kommer det bli ännu svårare. Vår bild är att regionerna är trögrörligare när det gäller lönesättningen och att det finns ett motstånd mot att konkurrera med kommunerna. Men om de i fortsättningen vill kunna attrahera kompetenta medarbetare är det nog dags att börja tänka om. Den individuella löneutvecklingen var som sagt något högre i regionerna förra året, menMaria Yngvesson påpekar att det inte kompenserar för en låg ingångslön. – Traditionellt har regionerna kunnat konkurrera med mer spännande arbetsuppgifter, kollegialt stöd och bättre möjligheter till kompetensutveckling, men om det finns för många vakanta tjänster är risken stor att arbetsmiljön blir lidande och att det inte finns utrymme för fortbildning. Avslutningsvis vill Maria Yngvesson tacka alla medlemmar som svarat på enkäten och som gör det möjligt att ta fram statistiken. Hon slår också ett slag för nya uppdaterade och användarvänliga Saco lönesök. – Det är ett bra verktyg inför ditt lönesamtal eller om du ska på en anställningsintervju. Katja Alexanderson Fotnot. Logga in på Saco lönesök för att se löneläget för just ditt yrke, där du bor. Regionerna halkar efter i löneligan Regionerna halkade efter kommunerna lönemässigt – skillnaden i medellön har ökat och är nu uppe i 1 646 kronor. För nyexaminerade är den hela 3513 kronor till kommunernas fördel. Det visar förbundets löneenkät. ”Vår bild är att regionerna är trögrörligare när det gäller lönesättningen.” MARIA YNGVESSON FOTO: PONTUS WIKHOLM Squuuuisshhhhhhh… ”Utifrån de preliminära resultaten börjar tingle-känslan ofta på hjässan och sprider sig sedan ner mot nacken, ryggen och axlarna,” säger India Morrison, biträdande professor vid Linköpings universitet, till forskning.se. Hon vill kartlägga kroppsliga upplevelser av ASMR – fenomenet med viskningar, krafsningar och andra squishiga ljud som en del upplever som ytterst behagliga.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=