Arbetsterapeuten-1-2024

38 KARRIÄR ”Det var ett så stort kompetensslöseri” Åsa Hägglund Larsson går även igenom spelregler och värderingar och utifrån kartläggningen föreslår hon olika åtgärder. Det kan exempelvis handla om ledarskap, medarbetarskap, arbetssätt och den gemensamma kommunikationen. Initialt arbetar hon med ledningen, men hela arbetsplatsen involveras. – Delaktigheten är viktig. Vad är tanken med det vi gör? Varför ska man ta just det här beslutet? Det är mäktigt att se när medarbetarna förstår vart man är på väg och alla arbetar åt samma håll. Den stora utmaningen med att starta eget har inte varit hur hon ska jobba med kunderna, där har hon en trygg grund att stå på, utan själva företagandet. Hur hittar man uppdragsgivare till exempel? – Det är ovant att sälja sin egen kunskap. Eftersom jag startade under covid var det svårt att träffas och berätta att jag fanns. Jag var mycket på sociala medier – och det är jag fortfarande, säger Åsa och konstaterar att även prissättning är svårt. Redan 2010 funderade arbetsterapeuten Åsa Hägglund Larsson på att starta eget, men då kom livet emellan. Sedan dess har hon jobbat mycket med metod- och verksamhetsutveckling samt med arbetsmiljö och fysisk, psykisk och social hälsa. – Så länge jag har trivts på jobbet har jag känt att jag vill vara kvar. Men sen kände jag bara: Nej, nu är det dags att ta tag i planerna. Jag såg att det var ett så stort kompetensslöseri. Att så många jätteduktiga människor blev sjuka på grund av jobbet, och att många också slutade på grund av det. Ofta i offentlig sektor, men även på andra ställen. Jag tänkte att så här kan vi inte hålla på. I november 2020, mitt under pandemin, startade hon företaget Body Å Brain som hjälper verksamheter att skapa attraktiva välmående arbetsplatser. Basen är i Skellefteå, men Åsa tar uppdrag i hela landet, och arbetar även en del på distans. Fokus ligger på social hållbarhet, organisatorisk och social arbetsmiljö, konflikt- och stresshantering samt effektfull kommunikation och mångfald. Produktivitet, kvalitet, arbetsglädje och lönsamhet kommer på köpet. – Varje gång du tappar personal eller om de blir sjuka blir det en kostnad. Uppdragen har stor spännvidd: allt från övergripande strategisk och organisatorisk nivå till att stötta och coacha enskilda medarbetare och chefer kring stresshantering eller ledarskap. – Ta social hållbarhet till exempel. Då går jag in och tittar på styrdokumenten. Vilka visioner och mål har man? Hur är man mot sin personal? Behöver man jobba mer med det systematiska arbetsmiljöarbetet eller mångfald? Vilket speciellt många tillväxtföretag verkligen behöver. Text: Katja Alexanderson Foto: Patrick Degerman k LÄSVÄRT Först kom mångfald. Då det inte räckte kom inkludering. Och med den här boken rättvisa. Allt i ett: strategier för framgångsfaktorer, arbetssätt för positiva ekonomiska konsekvenser och strategiskt HR-­ arbete för ökad mångfald på arbetsplatsen. Mer på gothiakompetens.se. MÅNGFALD, INKLUDERING OCH RÄTTVISA Gary Baker, Fadi Barakat & Norah Miller Gothia Kompetens k VERKTYG Starka friskfaktorer gör att vi mår bra på jobbet. Med Suntarbetslivs Friskfaktorlabbet får chefer och skyddsombud stöd att ta fram en tydlig plan för att skatta nuläget och se hur man vill ha det framåt. Mer på friskfaktorlabbet.suntarbetsliv.se. Åsa Hägglund Larsson Gör: Driver egna företaget Body Å Brain som stöttar företag med skapa en hälsofrämjande hållbar arbetsmiljö. Tidigare: Arbetsterapeut med bred erfarenhet av metod- och verksamhetsutveckling. Bor: Utanför Skellefteå. Brinner för: Att skapa en arbetsmiljö och kultur där människor trivs och mår bra. Åsa Hägglund Larsson tröttnade på att så många far illa av jobbet. Och startade eget för att stötta verksamheter att skapa välmående arbetsplatser. SKELLEFTEÅ

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=