Arbetsterapeuten-1-2024

42 REPORTAGE När orden inte räcker till Färgglada kritor, pilliga akvarellfärger, kolstift, blyertspennor i olika hårdheter, vattenfärgspuckar ligger uppdukade på bordet i bildterapeutens Sara Staynes rum. Hos mig väcks skaparlusten, men det skulle vara svårt att välja material. Skulle jag ösa på med flödiga vattenfärger eller finlira med en välvässad blyertspenna? Eftersom det inte är en slump i vilken ordning materialet är upplagt – från blyertspennor till vattenfärgspuckar – hade mitt val sagt något om mig, men mer om det senare. Uppdukningen har sin grund i Expressive Therapies Continuum, en modell för att beskriva, planera, följa upp och utvärdera bildterapeutisk behandling och som vilar på neurovetenskaplig grund. – Vi som jobbar med bildterapi ser att det fungerar. Vi ser det hos patienterna. I deras hållning. I deras färg. I deras rörelsemönster. Vi kan höra det i deras andning och suckar. Vi ser att de blir mer kompetenta, blir lugnade eller får ny energi … Patienterna säger också att terapin får dem att förstå sig själva bättre. Men bildterapins största svaghet har varit det mystiska, under lång tid var det nästan inte beforskat alls och det fanns knappt något beskrivet om verkningsmekanismerna, säger Sara Stayne. Och utan evidens är det svårt, eller näst intill omöjligt, att ta plats inom hälso- och sjukvården. Därför har Sara Stayne, tillsammans med två kollegor, skrivit en rapport (se rutan uppe till höger) för att bidra till att bildterapi ska bli mer etablerat inom den svenska hälso- och sjukvården. – Vi vill förklara och vetenskapligt förankra den potential som finns i bildterapi som behandlingsmetod. I sammanhanget önskar hon sig ett bredare evidensbegrepp i Sverige, inte fullt lika präglat av det medicinska paradigmet där rct-studier trumfar allt. Och efterlyser i stället ett system som värderar fler typer av studier, vilket finns bland annat i Storbritannien där bildterapi har en mycket starkare ställning. Sara Stayne vet att bildterapi fungerar och vill att fler ska förstå dess potential. Tillsammans med två kollegor har hon skrivit en rapport för att visa på bildterapins vetenskapliga grund. Text: Katja Alexanderson Foto: Pontus Wikholm kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=