Arbetsterapeuten-2-2022

32 TEMA: BALANS Från fallprevention till professionspolitik Erika Johanssons forskning lade grunden till den fallförebyggande studiecirkeln ”Aktiv livsstil hela livet”, som tidskriften Arbetsterapeuten skrev om för sex år sedan. Hur har det gått? – Över 200 arbetsterapeuter och fysioterapeuter fick utbildning i interventionsprogrammet via Akademiskt primärvårdscentrum. Utbildningsdagarna har glesats ut, men studiecirkeln används fortfarande på flera ställen i framför allt Stockholm. Och upplägget finns med i Socialstyrelsens utbildningspaket kring fallprevention. Du gick vidare till ett forskningsprojekt kring social isolering i Umeå. – Ett bifynd i forskningen kring fallprevention var hur mycket gruppformatet berikade. Den sociala samvaron var viktig för gruppdeltagarna. Jag gjorde min postdoc i Umeå och det var direkt applicerbart på forskningsprojektet kring social aktivitet på recept. Ensamma äldre i primärvården matchas mot en social aktivitet i civilsamhället. Hur har det gått? – Det sjösattes ungefär samtidigt som covid kom till Sverige och på grund av restriktionerna var det omöjligt att förskriva social aktivitet på recept. Men nu är kommunerna än mer rustade, det finns väldigt mycket aktiviteter att erbjuda och i Umeå där primärvården varit pådrivande funkar det. Men det krävs en standardiserad strukturerad förskrivning för att det ska vara möjligt. Men det är många trösklar, många delar som ska gå ihop. Tycker du att det är svårt att få genomslag för en fungerande metod? – Ofta föds ett projekt av eldsjälar, men sen måste man jobba med systematik. Det tar tid att sjösätta aktiviteter och samla in forskningsresultat. Det krävs resurser – forskare, administrativ personal, kliniker och deltagare. Och det behöver finansieras. Medel för att avlasta ”vanlig” vård. Det finns ingen quick fix, tvärtom behöver det ta tid för att bli bra. Nu har du blivit professionspolitisk handläggare på Sveriges Arbetsterapeuter. Hur känns det? – Det är en fantastisk möjlighet att få jobba i förbundet och driva frågor viktiga för arbetsterapeuter – och mig – på en mer strategisk nivå. Jag ser fram emot att få synliggöra det arbetsterapeutiska perspektivet till exempel i god och nära vård. Att visa för beslutsfattare att det faktiskt handlar om arbetsterapi – tillgänglighet och delaktighet. Spännande! Vilka är dina mål på nya jobbet? – Jag vill jobba för att alla arbetsterapeuter har ett arbets- och vardagsliv i balans. Man ska vilja vara kvar i yrket och känna att man gör skillnad för dem som behöver våra tjänster. Mina vänner brukar säga att jag kan få in arbetsterapi i vad som helst. Att jag är arbetsterapeut ut i fingerspetsarna – att vårt synsätt kan förändra världen. Och på något sätt är det så. Det synsätt och den kompetens vi arbetsterapeuter har skapar väldigt många möjligheter för människor. Det vill jag föra vidare. ¶ Text & foto: Pontus Wikholm Erika Johansson ser tillbaka på artikeln i nummer 1/2016. Från forskning i fallprevention och social isolering till professionspolitisk handläggare på Sveriges Arbetsterapeuter – möt arbetsterapeuten Erika Johansson. Vad hände sen? Läs artikeln ”Cirkel ger stadig grund att stå på” i nr 1/16. ife: a multifactorial group- rogramme. Hon konstaterar att rvånansvärt lite med systerat fallförebyggande högkvalitativ udier visar bland ioner där flera gångsrika ara framåtmmeningskt, som var en t av arbetsterasson på Karolind att en referensntionsprogram. nskaplig grund t flera professio- visat sig viktippen ingick både som det var vikgen skulle fungeet blev en ffas i mindre etsterapeut och en fysioteramöts grupperna tolv gånger , med hemläxor däremellan. klusive en gemensamfikaResultaten visar att progr minskade sin rädsla för att f – Det är viktigt för att m sig i meningsfulla a elsefullt för livs Fallrädsla b ond cirkel d rad muskel ökad fallrä sad aktivite Deltagarn en signifika uppföljning o jämförelse med Erika Johans ten främst har professionella ningen samt at grupp. – Expertkun ledarna, men s om vad gruppe varandra. Det g rat och att delta behöver från ett ”smörgåsbor hotande och pekpinneaktigt. att få höra saker från en perso vårdpersonalen säger ”Fokus ligger på aktivitetsengagemang, träning, kost och läkemedel.” ERIKA JOHANSSON

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=