Arbetsterapeuten-3-2022

38 FORSKNING: VARDAG I BALANS ulklappsinköp kan stressa den bästa. Ska vi ha några presenter i år? Hur mycket får det kosta? Vad önskar sig alla? Och så vidare. Till sist brukar det trots allt finnas paket under granen. Kanske för många, kanske för dyra, men de ligger där och firandet kan börja. Men för en av deltagarna i Vardag i balans (ViB), en arbetsterapeutisk och återhämtningsinriktad intervention för personer med psykisk ohälsa, satte tanken på att inte ha råd med presenter stopp för att fira tillsammans med en kär anhörig. Trots att personen var mycket ensam, avstod hen julfirandet varje år. När de övriga deltagarna fick höra om det kom de med tips och idéer om att ge bort presentkort på tid, till exempel barnpassning. Stödet från gruppen gjorde att personen kände sig bekvämmed att fira med släkten i fortsättningen, berättar Elisabeth Argentzell, docent vid Lunds universitet, som utvecklat interventionen tillsammans med professor Mona Eklund. Det är bara ett av många exempel på styrkan i kamratstödet som är en av grundpelarna i ViB. De övriga är tidsstruktur, aktivitetsbalans och personlig återhämtning. Interventionen ges som en kurs med föreläsningar och färdigt studiematerial, och leds av en arbetsterapeut. – Det handlar om att skapa bättre aktivitetsbalans i vardagslivet, säger Elisabeth Argentzell. Vardag i balans är utvecklad och testad inom öppenpsykiatrin för personer med tyngre psykisk ohälsa, som exempelvis psykos, depression och ångest. Sedan starten 2012 har runt 200 arbetsterapeuter utbildats i ViB (numera ges utbildningen av Sveriges Arbetsterapeuter) och även arbetsterapeuter som verkar inom andra områden, exempelvis i primärvården, är välkomna att gå utbildningen. Interventionen har utvärderats med en kombination av randomiserad kontrollerad studie (RCT) och kvalitativ metodik, med Mona Eklund som huvudansvarig. Kontrollgruppen fick aktiv behandling/träning i arbetsterapi eller daglig sysselsättning (ofta med arbetsterapeut). Efter avslutad intervention förbättrades ViB-gruppen mer gällande bland annat aktivitetsengagemang, -nivå och -balans. – Vid sexmånadersuppföljningen var det också en signifikant ökning av livskvaliteten, och det är väldigt svårt att få det. Det brukar uppmärksammas när vi presenterar det på konferenser, säger Elisabeth Argentzell. Hon tycker att det är naturligt att förbättringar i livskvalitet kommer först efter ett tag eftersom det tar tid att göra förändringar som påverkar vardagslivet. Det visade sig också att ViB verkar vara tidseffektiv – resultaten var stabila i ett sexmånadersperspektiv från interventionens avslutande, medan jämförelsegruppen ”kom ifatt” efterhand. – Vi såg också minskande symtom, trots att man i ViB nästan inte alls talar om olika diagnoser och symtom. Det känns spännande att aktivitet och aktivitetsperspektiv kan ge minskade symtom. Arbetsterapeuten Kristine Lund, som disputerade 2019, ”Det handlar om att skapa bättre aktivitetsbalans i vardagslivet.” ELISABETH ARGENTZELL FOTO: NSPH ”Aktivitet kan ge minskade symtom” Text: Katja Alexanderson Illustrationer: Helena Lunding Hultqvist J

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=