Arbetsterapeuten-4-2023

27 nar längre på sina positioner, både som chef och som personal, säger hon och poängterar att införandet av ELR behöver vara förankrat i den högsta ledningen. Maria Lindström har utvecklat ELR utifrån MRC-NIHR Guidelines för utveckling och utvärdering av komplexa interventioner. Studierna har bedrivits i olika forskarkonstellationer inom Umeå universitet. – MRC-NIHR är ett ramverk för att designa och utvärdera interventioner som verkligen är relevanta för målgruppen och kontexten. Att utifrån de problem man känner till använda teorier och komponenter för att möta utmaningarna. Sen testar man i mindre skala i feasibility-studier. Nästa steg är en RCT för att jämföra interventionsgrupp med kontrollgrupp och studera effekt. Det fjärde stadiet är implementeringsforskning. Nu befinner Umeåforskarna sig i det tredje och fjärde steget och testar ELR i en RCT-studie parallellt med implementeringsforskning. Efter en första inledande mindre RCT (intern pilot) – bland annat för att ta reda på hur omfattande den större studien behöver vara – är det i höst dags för att dra igång den fullskaliga RCT-studien i flera kommuner i mellersta och norra Sverige. – Vi vill även vidareutveckla programteorin längs med vägen. Vi vaskar fram verksamma mekanismer både i intervjuer och i enkäter och i arbetsterapeuternas veckodagböcker. Brukarna får också uttala sig om vad de tror har varit de två mest betydelsefulla faktorerna för att nå sin förbättring. Resultaten från både feasibility-studierna och den mindre RCT:n är mycket lovande. För personer som genomför rehabiliteringsperioden gör ELR stor skillnad i livet. Deltagarna berättar hur de har återupptäckt naturen, någon har lärt sig dansa, en annan har fått ordning på sina pengar, en tredje har vuxit genom att kunna hjälpa andra. Flertalet har vågat sig ut i samhället igen och deltagit i sociala aktiviteter. Och helt enkelt fått en mycket rikare vardag. – Det allra flesta, 40 procent ungefär, väljer fysisk aktivitet eller att komma ut i naturen. Vi har också sett att det verkar ge mer pluseffekter med mer utåtriktade aktiviteter än att vara inomhus. Men det är en stor utmaning att rekrytera deltagare. – Ungefär en tredjedel av de som tillfrågas tackar ja och av dem faller några bort innan de har kommit i gång. Men av dem som faktiskt genomför ELR är det otroligt positiva resultat. UMEÅ kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=