Arbetsterapeuten-4-2023

Med sikte på evidens för tyngdtäcken Maria Lönn är arbetsterapeut och doktorand i Hälsa och livsstil vid Högskolan i Halmstad och har även en master i statistik. Titeln på hennes doktorandprojekt är En sömnintervention med tyngdtäcke – en utvärdering av sömn och välmående hos barn med ADHD. Det var genom sitt kliniska arbete inom öppenvårdspsykiatrin som Maria Lönn blev intresserad av området när hon märkte att tyngdtäcke fungerade för vissa personer men inte för andra. – Jag kände att det behövdes mer evidens och kunskap om vilka grupper som hade bäst nytta av tyngdtäcken. För vem är tyngdtäcke lämpligt? Är det för alla med sömnbesvär eller är det för vissa grupper exempelvis vid oro? I två studier har hon fokuserat på användning av tyngdtäcken och vilken påverkan det har på barnens sömn, oro och dagliga fungerande. Man har undersökt barnens erfarenheter samt effekten av tyngdtäcke på barn med adhd och sömnproblem. Den första studien är publicerad i Occupational Therapy International. Den senaste studien är en RCT-studie som nyligen publicerats i Journal of Sleep Research. – Det är jättekul att vi i den här RCTstudien har fått med 94 barn. Barnen randomiserades till att antingen prova ett tungt täcke eller ett lättare kontrolltäcke under fyra veckor och fick därefter byta täcke som användes ytterligare fyra veckor. Objektiva mätningar gjordes med en Aktigraf (sömnklocka). Dessutom användes sömndagbok och enkäter. – Det framkom att barnen sov längre, mer effektivt och vaknade mindre under natten. Vi kunde också se att de lite äldre barnen mellan 11 och 14 år sov längre. Det skulle kunna vara så att de kan vara extra hjälpta av tyngdtäcken. I studien kunde man inte se någon effekt på insomning, men däremot längre sömn och bibehållen sömn. Föräldrarnas skattningar visade också på mindre sömnproblem hos barnen. Maria Lönn planerar, som del av sin avhandling, ytterligare två studier inom samma område som ska undersöka rutinerna kring sömnen, sömn över tid och adhd-symtom och hur dessa faktorer påverkar barnets vardag. Hon hoppas att forskningen och resultaten ska leda till att den indragna förskrivningen av tyngdtäcken omprövas. – Jag skulle vilja att vi får resultat som gör att man kan rikta in sig på rätt målgrupp och att barnen får den hjälp de behöver. Är det något annat i forskningen som sticker ut? – Det som är spännande är det vi har kunnat se när det gäller uppvaknanden, att barnen sov längre och vaknade mindre ofta. Det har inte kunnat visas med medicinsk behandling som melatonin som framför allt minskar tid för insomning. Kanske tyngdtäcke lämpar sig bättre när det handlar om problem med uppvaknanden, det ena utesluter inte det andra och behandlingar kan komplettera varandra. Som forskare har hon nytta av att även ha en master i statistik och tycker det är jättespännande att få kombinera sina olika professioner. – Det kan vara klurigt att få till kvantitativa studier när man jobbar med personcentrerad vård. Men det är viktigt. Anki Wenster Occupational Therapy International: Experiences of Using Weighted Blankets among Children with ADHD and Sleeping Difficulties bit.ly/adhd-oti Journal of Sleep Research: The efficacy of weighted blankets for sleep in children with ADHD – a randomised cross-over trial bit.ly/adhd-jsr ”Det är jättekul att vi i den här RCT-studien har fått med 94 barn.” FOTO: PRIVAT Tyngdtäcken kan bidra till att barn med adhd- diagnos sover längre och vaknar mindre ofta. Det visar en studie gjord vid Högskolan i Halmstad, där Maria Lönn är doktorand. 29

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=