Arbetsterapeuten-4-2023

39 Aktiviteter och äldreomsorg är komplext. Det medicinska fokuset är viktigt och mycket handlar om bedömning och hjälpmedelsförskrivning inom ADL och förflyttningar. När det gäller fritidsaktiviteter är det bara på en av mina arbetsplatser som någon av de aktivitetsansvariga har varit arbetsterapeut. Ofta är det undersköterskor. De kan vara väldigt bra, men det beror mycket på personen och vilken förförståelse och kunskap de har – och vilka förutsättningar det finns på arbetsplatsen. Det blir ofta allmänna aktiviteter som inte utgår från de boendes egna intressen. Arbetsterapeuter skulle på ett helt annat sätt kunna fånga upp vad som är meningsfullt för individen. Här kan vi samarbeta med aktivitetsansvariga, men det är också en fråga om att ha rätt förutsättningar. Det behöver finnas utrymme för oss att vara ansvariga för aktiviteter. Jag tror inte att ledningen alltid förstår hur mycket tid det tar att planera, samordna, informera, utföra och sedan göra efterarbetet. Just nu är jag på en arbetsplats där jag har goda förutsättningar att ordna aktiviteter utifrån vad jag har tid med. Det kan vara spontant eller mer långsiktigt. Tillsammans med fysioterapeuten bollar jag idéer med aktivitetsansvarig och genomför antingen tillsammans eller i en egen grupp. Utifrån vad boende önskat har jag till exempel startat en bokcirkel. Det är inte bara att läsa, det är också en kompetens att kunna läsa på rätt sätt och att fånga upp gruppen och inspirera till delaktighet. Majoriteten som bor hos oss har en demenssjukdom och där är BPSD-bedömningarna ett bra verktyg. De görs i teamet och individuella behov kommer fram. Det blir bra diskussioner och undersköterskorna känner ”sina” boende. I BPSD-arbetet ingår bemötandeplaner och åtgärder med aktiviteter. Till exempel har en undersköterska upptäckt att en person tycker om att städa så då dammsuger och moppar personen golvet med stöd av sin kontaktperson. Det finns många vardagliga aktiviteter – för de allra svårast sjuka kan det vara utevistelse, taktil massage, musik eller någon annan sinnesstimulerande aktivitet. Där kan vi som arbetsterapeuter lyfta olika slags aktiviteter utifrån vad vi tillsammans har observerat. /katriina KATRIINA LARSSON om aktiviteter i äldreomsorgen berättat för Katja Alexanderson terapeuternas arbete handlar i stor utsträckning om bedömning och hjälpmedel, medan undersköterskor ansvarar för aktiviteterna. Det gör att det ibland blir lite väl ”serverat” och för lite görande för de äldre. Här tror hon att det finns mycket att vinna på nära samarbete mellan professionerna och gläds åt att det ser ut så på hennes nuvarande arbetsplats (läs mer här intill). Och besöken på Nytorgsverkstan har stärkt henne i tron på kraften i görandet. Några timmar innan dottern klättrar upp i gungsoffan står den i verkstaden och väntar på att komma på plats. Katriina har tipsat oss på tidskriften om att vi borde vara med på invigningen – och hennes smittande entusiasm gick inte att värja sig mot. Med gemensamma krafter rullar personal och deltagare upp den rejält tunga möbeln för garageinfarten och ut på gatan. Erika kommer och chefen får både en och två spontana kramar av deltagarna – och frågor om hon är okej från sin förkylning. Och så bär det av. Grabbarna tramsar lite med några förbipasserande tjejer och ber dem hoppa på. Efter ett och halvt kvarter är soffan framme vid slutdestinationen, jordgubbstårtan kommer efter på en rullvagn, för det här ska firas ordentligt. Gänget tränger ihop sig i och runt soffan för ett gruppfoto för att föreviga invigningen. För Tony är det en extra speciell dag eftersom det blivit tid att lämna Nytorgsverkstan. – De 13 månaderna här är de bästa dagarna i mitt liv. ¶ Tips. Följ @nytorgsverkstan på Instagram.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=