Arbetsterapeuten-4-2023

6 I Tidöavtalet föreslås att offentliganställda ska vara skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polisen. Anmälningsplikten har mötts av hård kritik av välfärdens medarbetare och organisationer i civilsamhället, men regeringen väljer trots det att gå vidare med förslaget. Utredningsdirektivet är i skrivande stund inte offentligt, men är enligt SR Ekot klart. Ekot erfar att utredaren ska titta på vilka situationer som kan behöva undantas från anmälningsplikten, men ska inte på förhand utesluta vissa verksamheter, som vård och skola. Utredaren ska också se över om det ska bli några konsekvenser ifall reglerna inte följs. – Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har lyssnat på professionerna och skrotat förslaget. Men vi har inte sett formuleringarna i utredningsdirektivet ännu, så det finns en öppning för att hälso- och sjukvård och skola undantas från anmälningsplikten. Som förbund kommer vi göra vad vi kan för att påverka utredningen i den riktningen, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin. Syftet med anmälningsplikten är bland annat att motverka skuggsamhället, där många som saknar uppehållstillstånd är i klorna på skrupelfria personer som utnyttjar deras utsatthet. – Anmälningsplikten riskerar att slå helt fel. Skuggsamhället kommer snarare bli större. Fler kommer att välja att inte söka vård eller inte låta barnen gå till skolan. Det är helt fel väg att gå. Det bryter mot vår etiska kod och den etiska stressen kommer att öka, säger Ida Kåhlin. ¶ Nytt program ska främja hälsa för alla barn och unga Ett nationellt hälsoprogram för barn och unga ska ge bättre och mer jämlik hälsa. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att leda arbetet med att ta fram ett nationellt hälsoprogram för barn och unga upp till 20 års ålder. – Syftet med ett nationellt hälsoprogram är att skapa en mer sammanhållen, regelbunden och jämlik hälsouppföljning för barn och unga oavsett var i landet barnet eller den unge bor. Det handlar också om att skapa bättre förutsättningar för att den som behöver ytterligare insatser får tillgång till det på ett snabbare och enklare sätt, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson i ett pressmeddelande. Basen i hälsoprogrammet är tänkt att vara hälsobesök, hälsosamtal och föräldraskapsstöd. Uppdraget ska genomföras i samverkan med civilsamhället. – Vi ser fram emot att vi i Sverige på ett bättre sätt kommer använda den bredd av kompetenser och professioner som behövs för att främja hälsan hos alla barn och unga, säger Sveriges Arbetsterapeuters ordförande Ida Kåhlin. ¶ Förbundet tar ställning mot anmälningsplikten Regeringen väljer att gå vidare med förslaget om anmälningsplikt, trots massiv kritik från fack- och professionsförbund, patientföreträdare och frivilligorganisationer. FOTO: MOSTPHOTOS FOTON: MOSTPHOTOS Kontaktperson är en viktig insats för att bryta social isolering. Men det råder brist på kontaktpersoner och väntetiden kan bli lång. Därför har Myndigheten för delaktighet tagit fram ett kunskapsstöd som ska underlätta för kommunerna att rekrytera till uppdraget. Mer på mfd.se. Plus med hull Skelettet blir skörare i klimakteriet – men bra mat, fysisk aktivitet och några extra kilon skyddar. Även om det finns många fördelar för hälsan med att inte väga för mycket är det ur skelettsynpunkt av flera skäl positivt att vara lite åt det mulliga hållet. Läs mer på vetenskaphalsa.se och sök på skelett. För en aktivare fritid Sveriges Arbetsterapeuter anser att en anmälningsplikt skulle bryta mot professionens etiska kod.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=