Arbetsterapeuten-6-2022

12 HALLÅ DÄR! Hur långt har ni kommit med att utforma det nya arbetsterapeutprogrammet? – Vi har programmets profilområden, utbildningsplan, kursplaner samt övergripande innehåll för varje kurs på plats. Vi har också arbetat en hel del med VFU-frågor samt haft samverkan med yrkesverksamma arbetsterapeuter som arbetar inom lite mindre traditionella områden. Nu börjar vi bli en större grupp lärare och planeringsarbetet går då in i en mer detaljerad fas, där varje kurs ska planeras mer ingående. Hur ser tidplanen ut? – Planen är att starta programmet hösten 2024. Nu i höst har vi jobbat med en komplettering till UKÄ, som de har efterfrågat. Samtidigt som vi jobbat med kompletteringen har vi fortsatt med planeringen av programmet, att förbereda inför VFU och rekrytera fler lärare. Vad är roligast med att starta en ny utbildning? Och vad är mest utmanande? – Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att arbeta med undervisning, pedagogik och upplägg på ett övergripande plan. Ofta sker ju sådan planering samtidigt somman har undervisning och det blir lätt fokus på enstaka kurser. Det vi gör nu kan liknas med att lägga ett pussel, där vi först skapar alla pusselbitar som behövs och därefter sätter samman dem till en fungerande helhet i programmet. Samtidigt som det är roligt blir utmaningen också att skifta mellan detaljer i specifikt kursinnehåll och helheten i programmet, men vi är helt övertygade om att det kommer att bli bra. Är det något annat du vill berätta om den nya utbildningen? – Vi kommer att starta med en fristående kurs hösten 2023 på 7,5 hp på grundnivå. Vi ser fram emot det och det gör att vi kommer igång med lite undervisning redan nästa år. ¶ FOTO: MIKAEL WALLERSTEDT Maria Borgestig som ansvarar för att bygga upp det nya arbetsterapeutprogrammet vid Uppsala universitet. FOTO: MOSTPHOTOS/TOMMY ALVÉN FOTO: AV.SE Premiär för nya Saco lönesök Som medlem i Sveriges Arbetsterapeuter har du tillgång till Saco lönesök. Nu har verktyget uppdaterats och är mycket mer lättöverskådligt. I Saco lönesök kan du hitta medellöner och uppgifter om lönespridning för olika åldersgrupper, examensår, utbildningar, yrken och arbetsmarknads- sektorer. Hjärtstart Sju av tio hjärtstopp utanför sjukhus sker i hemmet. Men endast 3,4 procent av landets registrerade hjärtstartare finns i hem och bostadsområden. Mer på hjartsakratgrannskap.se. Nationellt centrum för autismoch IF Socialstyrelsen anser att det behövs ett nationellt centrum för att höja kompetensen och öka kunskapen om frågor som rör intellektuell funktionsnedsättning och autism inom LSS. Centrumet föreslås få i uppgift att samla, sprida och vid behov utveckla ny kunskap. Hanteringen av belastningsskador brister Arbetsmiljöverket har inspekterat 1 300 arbetsplatser inom vård och omsorg. Det rör sig om privat verksamhet med minst fyra anställda inom exempelvis hemtjänsten, äldreboenden, vårdcentraler och specialistläkarverksamhet. Det visade sig att nästan var tredje arbetsgivare brister i sin hantering av risker för belastningsskador vid tunga lyft och personförflyttningar. Det är ofta det förebyggande arbetet som brister. – Alltför många drabbas av belastningsskador i onödan som skulle kunna förebyggas. Därför är det viktigt att arbetsgivarna vidtar åtgärder för att så många som möjligt ska hålla ett helt arbetsliv. Ingen ska behöva bli sjuk eller skadad på grund av sitt jobb, säger Erna Zelmin, generaldirektör vid Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Läs mer på av.se. Årets julvärld The Hunger Project arbetar för en värld utan hunger. Där alla människor har säkrad tillgång till mat. Organisationen arbetar med grundorsakerna till varför hunger existerar och fokuserar på saker som försörjningsmöjligheter, politiska rättigheter, jordbruksmetoder och jämställdhet – det som inte är matpaket. Julgranskulan med årets julvärld finns att köpa på thehungerproject.se. FOTO: THEHUNGERPROJECT

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=