Arbetsterapeuten-6-2022

24 TEMA: NYA GREPP Rehabteamet knackar på. Tore Svensson är en av drygt 450 personer som hittills fått akut sjukhusvård hemma av Mobila sjukhusteamet i Malmö. Konkret handlar det om att MST ersätter den inneliggande vården och patienten får samma insatser fast hemma. Arbetssättet ska frigöra vårdplatser och vara kostnadseffektivt och så är det, men vinsterna handlar om patientperspektivet framhåller både Jessica och Sofia. Möten i hemmet blir mer jämlika, patientenmer delaktig och framför allt aktiv. – En stor fördel är kontinuiteten. Vi i rehab gör bedömningen i slutenvården och även bedömning och åtgärd i hemmet. Termerna ”personcentrerad” och ”nära vård”, beskriver den här verksamheten väl, säger Sofia. Mobilt sjukhusteam utgår från Skånes universitetssjukhus. Det var här planeringen för Tore påbörjades. Knoppar sticker upp ur Malmökartan på väggen i teamets kontor på internmedicin avdelning 2 och markerar personer som just nu är inskrivna i MST, spridda över hela Malmö. När projektet startade var de först i landet med att erbjuda akutvård i den här formen. Övergången från sjukhuset till hemmet ska vara trygg och är ett frivilligt erbjudande till patienten. Det bygger på noggrann information och en samlad bedömning av teamet, som jobbar nära varandra. De gör ofta både gemensamma bedömningar och hembesök för att få en helhetsbild. Flödet styrs via koordinatorn, en roll som sjuksköterskorna i teamet turas ommed. Sofia och Jessica och övriga teamet kontaktas om det finns en patient som kan vara aktuell för behandling i hemmet. Ofta handlar det om en skör äldre person från internmedicin eller infektionsavdelningen. Sofia och Jessica gör alltid aktivitetsanamnes och aktivitets- och funktionsbedömning, men stämmer också av med ordinarie rehabpersonal på avdelningen. Grundkraven är att personen ska bo i egen bostad, vara medicinskt stabil och inte behöva mer än tre besök av teamet per dag. Intravenös antibiotikabehandling är den vanligaste medicinska insatsen och även det som just nu begränsar hur många personer som kan vara inskrivna samtidigt i MST i förhållande till bemanningen. På sikt är planen att verksamheten ska ersätta en vårdavdelning med 21 platser och kunna ha hand om lika många patienter. Läsplattan på skrivbordet plingar till. Parametrar som temp, vikt och blodtryck registreras digitalt av en patient som är hemma, och kan följas direkt av teamet. När projektet startade var kriteriet kk

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=