Arbetsterapeuten-3-2024

19 till kompetensutveckling och omskolning, att använda medarbetarnas kompetens på rätt sätt, och ny teknik. Men centralt är heltid som norm och ett förlängt arbetsliv. SKR har beräknat att behovet av fler anställda minskar med en tredjedel om alla deltidsarbetande jobbar tre timmar mer i veckan. Pensionsrekryteringar minskar med en fjärdedel om pensionsåldern ökar från 64 till 66 år för samtliga personalgrupper. Frågan är bara hur det ska gå till. – Det handlar om att ta tillvara och utveckla kompetensen hos befintliga medarbetare. Men också, i väldigt stor utsträckning, om att jobba proaktivt med arbetsmiljön. Här har vi ett partsgemensamt arbete med friskfaktorer – så att fler får, kan och vill arbeta heltid, men också längre upp i åldrarna. Bodil Umegård konstaterar att det är utmanande att utveckla arbetsmiljöarbetet i besparingstider. – Våra medlemmar har det tufft. De behöver gasa och bromsa samtidigt och det är svårt. Det är också osäkra förutsättningar för hur ekonomin kommer att se ut framöver. Trots det så behöver de jobba långsiktigt. Här vill SKR se värdesäkrade statsbidrag som gör det enklare för kommunerna och regionerna att planera sin verksamhet. Man föredrar generella statsbidrag framför riktade. Ökat heltidsarbete är intimt förknippat med jämställdhet. Kvinnor jobbar mer deltid, tar ut mer föräldraledighet, vabbar oftare och gör mer osynligt arbete både på jobbet och hemma. Och är dessvärre oftare sjukskrivna. – Om kvinnor och män skulle vara föräldralediga i lika stor utsträckning skulle man frigöra 10 000 årsarbeten i kommuner och regioner. Eftersom det är 80 procent kvinnor i sektorn blir det extra tydligt att kvinnor är mer frånvarande och tar större ansvar för framför allt barn. Bodil Umegård konstaterar att utformningen av socialförsäkringspolitiken är ett statligt ansvar, men säger att arbetsgivarnas ansvar är att se till att kvinnor och män har lika förutsättningar och möjligheter till karriär- och löneutveckling. Heltid som norm är en viktig del av det. – Det är viktigt att erbjuda heltidstjänster, att man inte erbjuder 93 eller 72 procent … När det gäller ett förlängt arbetsliv ses redan en uppåtgående trend. Bodil Umegård slår ett slag för att erbjuda seniora medarbetare fortsatt tillsvidareanställning. – Det behöver inte betyda att man jobbar heltid efter 65-årsdagen, men det underlättar för en varaktig, hållbar schemaförläggning och man visar vilken viktig resurs de här personerna är för verksamheten. Hon poängterar vikten av att inte bara fokusera på individuella lösningar utan lyfta det till organisatorisk nivå. – Det kan vara så enkelt som att fråga alla medarbetare: Vad kan vi göra för att du ska vilja arbeta kvar? i stället för att slentrianmässigt fråga: När var det du ville gå i pension? Utmaningarna framöver är som sagt många, men Bodil Umegård känner ändå tillförsikt. – Kommuner och regioner har varit väldigt bra på att hantera tidigare rekryteringsutmaningar, som när 40-talisterna gick i pension. Vi ser att heltidsarbetet ökar, fler arbetar efter 65 samtidigt som antalet anställda har ökat de senaste åren. Och jag tycker att man är bra på att se nya lösningar. Men det betyder inte att det kommer att vara lätt. ¶ ”Kvinnor är mer frånvarande och tar större ansvar för framför allt barn.” FOTO: SKR vi göra för att du ska vilja arbeta kvar?” Fotnot. Grotta ner dig i SKR:s personalprognos 2021–2031. bit.ly/SKR-prognos BODIL UMEGÅRD

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=