Arbetsterapeuten-3-2024

24 TEMA: FLER – Det ska vara så enkelt som möjligt för studenterna. Support finns på plats om det behövs. Vi är också ett stöd för lärarna, exempelvis om de vill få ut material till studenterna. Genom att studenterna är på plats och interagerar kommer de snabbt ihop som en grupp och lär känna varandra, säger Åsa Direnius och betonar att den sociala samvaron är enormt viktig. Utvärderingar visar att studenter på Campus som är igång på andra utbildningar är väldigt nöjda. – Vi är ett minicampus med gemensamma ytor som studentkök och grupprum. Man kan också komma hit för att arbeta med gruppuppgifter och vi har referenslitteratur. Att få till en decentraliserad utbildning är en utmaning . I det här fallet kommer initiativet från en samverkansgrupp i regionen med representanter från kommun och region. Förhoppningen är att andra lärosäten inspireras av hybridmodellen. – Genom att använda ett lokalt campus når man personer som annars inte hade valt att studera. I Blekinge finns också Jeanette Spogardh som varit kretsordförande i snart 14 år. Hon jobbar på Valjeviken som är en privat stiftelse som bland annat erbjuder multimodal rehabilitering. – Vår lilla styrelse är väldigt positiva till utbildningen. Vi har haft stora problem med rekrytering i våra fem kommuner i Blekinge. Nyligen slutade två av mina kollegor och det har varit svårt att rekrytera. Det är likadant i Karlshamn regionalt, och Ronneby kommun har också haft det tufft. När det blir lediga tjänster är det samma personer som snurrar runt säger hon. – Inget nytt blod kommer in, och det behövs för det är ganska hög medelålder hos våra 135 medlemmar. Inom regionen ser man fram emot att ta emot studenter som gör sin VFU. På Valjeviken är planen att ta emot arbetsterapeutstudenter igen till hösten, det har varit svårt den här våren på grund av underbemanningen. – Om man är ute i tid kan vi erbjuda fritt boende, och studenterna står endast för matkostnader. Just nu har vi två fysioterapeutstudenter från Linköpings universitet. Åter till Eva Edström på Jönköping University som har aktuella ansökningssiffror. Intresset är stort inför hösten. Totalt är det 389 sökande till Jönköping University och 88 förstahandssökande. Till Campus Ronneby har totalt 135 sökt varav 51 är förstahandssökande till de tio platserna, som är satta efter möjligheten att erbjuda VFU- platser i Blekinge. – Den första kursintroduktionen blir på plats i Jönköping . Vi kommer att jobba med teambuilding för att alla studenter ska känna att de har en tillhörighet. Under utbildningen planeras obligatoriska gemensamma träffar, framförallt med fokus på praktiska moment i utbildningen. Men vi är flexibla och kommer att lyssna av studenternas behov. Eva Edström berättar att intresset för hybridutbildningen är stort även från Campus i Värnamo och Vimmerby. – Vi håller som bäst på att utforma salar och hålla workshops för oss lärare för att vara förberedda inför höstterminen. Jag ser också fram emot samarbetet framöver, och att förhoppningsvis kunna starta upp en handledarutbildning i Blekinge våren 2025. id Umeå universitet ges arbetsterapeutprogrammet på distans från hösten 2023. Studenter som började utbildningen tidigare går klart som planerat. Ulla Nygren, som är programansvarig, säger att utan erfarenheterna av digital undervisning under pandemin hade det varit svårare att våga satsa på en distansutbildning. Beslut om en övergång togs i juni 2021 och därefter inleddes ett samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) för att utveckla det nya programmet. Efter ett år med distansutbildning har man sett vad som fungerar och vad som behöver utvecklas. – Vi är noga med att skapa uppgifter där studenterna jobbar tillsammans i mindre grupper. Vi försöker också stimulera dialogen både mellan studenter och lärare och mellan studenterna. Det är viktigt att kompensera för ”bortfallet av det sociala kittet”. Distansutbildningen har generellt fungerat bra tycker hon, men kräver mycket arbete och stort engagemang från båda håll. För lärarna handlar det om att vara långt fram i kursplaneringen för att studenterna – där många är föräldrar – i sin tur ska kunna göra sin planering. Genom att studenterna är förberedda och har läst instuderingsmaterial eller sett en film försöker man hålla JÖNKÖPING RONNEBY UMEÅ ”Det är viktigt att kompensera för bortfallet av det sociala kittet.”

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=