Arbetsterapeuten-3-2024

31 k Introduktionskurs Förkunskapskrav: Leg. arbetsterapeut. Introduktionskurs på distans i regi av Sveriges Arbetsterapeuter. Nya specialistordningen NYA SPECIALISTOMRÅDEN 1. Aktivitet och hälsa i arbetsliv och utbildning 2. Aktivitet och hälsa för barn och unga personer 3. Aktivitet och hälsa för äldre personer 4. Aktivitet och hälsa vid varaktig funktionsnedsättning 5. Aktivitet och somatisk hälsa 6. Aktivitet och psykisk hälsa 7. Aktivitet och folkhälsa Specialistordning för arbetsterapeuter Tina Järvenpää arbetar sedan två år på Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg. I år firar hon 25-årsjubileum som arbetsterapeut. Under åren har hon löpande gått kurser och vidareutbildat sig – att bli specialist är något som har ”legat och grott”. – Jag har undersökt möjligheterna tidigare men av olika anledningar har det inte blivit förrän nu. Jag har i princip alltid arbetat inom psykiatrin och känner mig redan som specialist inom mitt område. Inriktningen är självklar även för henne, och hon funderar just nu på om rättspsykiatri ska bli underspecialisering till Aktivitet och psykisk hälsa. Eftersom hon uppfyller grundkraven kan hon söka direkt till modul 3. Planen är att bli klar med magisteruppsatsen – som påbörjades under pandemin men var svår att genomföra då – parallellt med introduktionskursen. Hon tycker att Modul 1 har varit relevant och övergripande, och ser fram emot en fördjupning i modul 3. Den sista uppgiften i vår är att bli klar med studieplan och professionellt lärandenätverk. – Nätverkandet är en jättestor och väldigt betydelsefull del, och att träffa arbetsterapeuter med så olika inriktningar har varit väldigt roligt, och bli varse hur brett vårt yrke är. Jag har inte kunskap om de andras områden, men känner igen den arbetsterapeutiska processen. Tina Järvenpää är tjänstledig med lön för de digitala träffarna och arbetsgivaren bekostar utbildningen. För övrigt går fritiden till studier, och visst är det tidskrävande. Men till den som funderar på specialistutbildningen säger hon: – Kör! Det är ett väldigt bra sätt att vidareutveckla sin kompetens och få en tydligare roll på arbetsplatsen. Det ger också en möjlighet att ha kvar en fot i den kliniska världen. ¶ ”Nätverkandet är en jättestor och väldigt betydelse- full del.” FOTO: PRIVAT MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 k Magisterutbildning Valbara kurser där magister ingår (60 hp), genomförs utanför Sveriges Arbetsterapeuter. k Professionskurs Krav på minst fem års yrkeserfarenhet under de senaste tio åren, varav minst två år inom det område som specialiseringen avser. Yrkeserfarenhetens omfattning ska ha varit minst halvtid. Avslutande professionskurs som omfattar tio veckors heltidsstudier (ges på halvfart) och syftar till att fördjupa kompetensen inom valt specialistområde. arbetsterapeuterna.se/ specialistutbildning

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=