Arbetsterapeuten-3-2024

Maria Knutsson, Göteborg – Oftast går det bra när man förklarar vilka kriterier som måste uppfyllas och riskerna om de inte gör det. Det är svårare att ta ifrån någon ett hjälpmedel de redan fått, men då får man bekräfta sorgen och förmedla hopp om en lösning åt ett annat håll. Yvonne Axelsson, Stockholm – Jag berättar vad jag har att förhålla mig till – regelverket och förskrivningsprocessen. Så att de förstår att min bedömning inte är godtycklig. Så länge man är tydlig har de förståelse. Anna Hassel, Hammarö – Jag berättar hur det fungerar och vilka åtgärder som är aktuella. Om personen hoppades på annat eller har för höga förväntningar kan jag förklara vad jag har att förhålla mig till och vad jag bedömer är aktuellt för personen. Men det är inte lätt. Det handlar om människors liv, vardag och engagemang för att få det bättre. Hur säger du nej? ändå fysiskt se vad en person har för förmågor för att kunna göra kartläggningar och bedömningar. Och så kan vi testa saker på plats, tillsammans. Att anhöriga skulle vara mer krävande än patienten tycker inte Anneli Hedlund. – Anhöriga är ofta väldigt engagerade och vill sin närstående det bästa. Personer runt omkring kan också vara väldigt viktiga för att insatsen ska fungera. Ett redan beviljat hjälpmedel kan vara svårt att återkalla. Men om man på grund av till exempel en kognitiv sjukdom inte längre kan hantera en elrullstol i trafik är det nödvändigt. – Men då gäller samma sak. Med en bra bedömning och en tydlig motivering brukar det gå bra. Och så förstås visa på en väg vidare. Pontus Wikholm ILLUSTRATION: HELENA LUNDING HULTQVIST 43 Processen steg för steg k Lyssna på personen och använd ett bra intervju- eller bedömningsunderlag. k Låt personen berätta och redovisa behovet. k Sammanfatta, analysera och sätt mål med patienten. k Följ upp och se till att patienten känner till målen. k Beskriv nästa steg – fördelar och nackdelar med olika typer av interventioner. k Om det finns möjlighet, ge valmöjligheter. Föreslå att prova under en begränsad tid, även om inte är exakt det personen önskat sig. Individen måste känna att den har kontroll över vad som ska hända – så den vet vilka insatser som är aktuella. k Upprätta ett patientkontrakt där det framgår vem som ska ansvara för vad och en skriftlig rehabiliterings- eller habiliteringsplan. Det är oftast lättare att ta till sig skriftlig information eller bildstöd. k Var tydlig med när det är dags att avsluta en insats. När kan personen själv ta ansvar? Ska personen söka upp dig eller någon annan om ett problem uppstår? Ge konkreta exempel på olika situationer och problem som kan uppstå.

RkJQdWJsaXNoZXIy ODI1MTg=